Simon Says

Autor: Țăpor Andra-Cristiana

Grupa: 333CC

Introducere

Prezentarea pe scurt a proiectului:

 • Proiectul constă în implementarea jocului Simon Says;
 • Aici jucătorul își testează memoria, adică acesta va trebui să repreoducă combinația de lumini ale led-urilor

Descriere generală

Funcționalitate

 • Prin apăsarea butoanelor, jucătorul trebuie să reproducă același pattern ca și cel al LED-urilor

Schema Bloc

Hardware Design

Lista de componente:

 • Arduino UNO
 • Breadboard
 • 4 LED-uri
 • 4 Butoane
 • Fire TATA-TATA
 • Rezistențe de 1k

Schema electrică

Software Design

 • mediu de dezvoltare: Arduino IDE

Descriere:

 • se poate alege nivelul de joc prin apăsarea unuia din cele 4 butoane
 • după apăsare se aprind toate butoanele pe rând și se aud sunetele pentru fiecare
 • urmează să se aprindă un led, iar jucătorul trebuie să apese butonul led-ului respectiv
 • după s-a apăsat butonul potrivit, se repetă primul led după care urmează un al 2lea ș.a.m.d
 • dacă s-au apăsat toate butoanele în ordinea coerctă, atunci la sfârșit se vor aprinde lde-urile în mod “val” și se va auzi un sunet de succes
 • dacă se apasă butoanele greșite, atunci se vor aprinde led-urile invers și se va auzi un sunet de fail

Rezultate Obţinute

Concluzii

În urma acestui proiect m-am obișnuit mai mult cu lucrul cu plăcuțe Arduino și am putut să îmi aduc aminte de jocul copilăriei.

Download

Bibliografie/Resurse

pm/prj2022/fstancu/simon-says.txt · Last modified: 2022/06/02 13:19 by andra.tapor
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0