Step Sequencer

Autor: Iulian-Sebastian Docan
Grupa: 331AC

Introducere

Proiectul constă în implementarea unui Step Sequencer ce va produce diverse secvențe de tonuri 8-bit. Acestea vor fi redate cu ajutorul unor potențiometre care vor permite modificarea și alternarea frecvențelor pentru a emite tipare diverse de sunete, similare consolelor Nintendo din anii '70,'80. Pe lângă această funcție de a reda sunete pe un output audio, va exista o altă funcționalitate, care va oferi posibilitatea de modificare a bpm-ului, pentru a crește succesiunea de note cântate, lucru care va fi observabil prin intermediul unor LED-uri care se vor aprinde în ordine.

Descriere generală

Având în vedere obiectivul acestui proiect, utilizarea celor 4 potențiometre pentru modificarea tonalității notelor constituie o modalitate optimă și facilă de implementare. Includerea potențiometrelor a impus și folosirea funcției specifice Arduino numită map(), pentru a calibra noul interval de valori care vor fi modificate. Prin urmare, capetele default ale interfalului 0 - 1023 sunt remapate pentru a corespunde intervalului marcat de variabilele lowFreq - highFreq din codul sursă.
De asemenea, redarea notelor muzicale necesită folosirea unor alte funcții specifice, tone() și noTone(). Cea dintâi va reda un semnal dreptunghiular pe pinul desemnat pentru mini-speaker, cu o frecvență la alegere (nota propriu-zisă) și o durată (poate fi omisă), iar cea de-a doua funcție va înceta redarea pe acel pin.
Pe lângă aceste module importante, se numără și includerea LED-urilor care se aprind într-o cadență determinată de BPM-ul setat de al cincilea potențiometru. Aceste LED-uri conectate la patru din pinii digitali ai plăcii se aprind și se sting folosind o funcție definită care realizează apeluri ale modulului digitalWrite(), în funcție de valoarea fiecărui potențiometru.

Hardware Design

Componente:

 • Arduino UNO
 • Breadboard
 • Fire
 • 4 x Rezistor 220Ohm
 • 5 x Potențiometru Stereo 10k
 • 4 x LED colorat
 • Speaker 1W, 8Ohm

Software Design

A fost utilizat mediul de dezvoltare Arduino 1.8.19. Pentru realizarea schemei de circuit și a schemei electrice a fost utilizată platforma Tinkercad.

În designul acestui program sunt incluse două funcții definite de utilizator, void switchLEDs(int) ce realizează aprinderea și stingerea LED-urilor într-o manieră succesivă și int getNote(int) pentru determinarea frecvenței notei ce va fi redată în urma schimbării valorilor unuia dintre cele 4 potențiometre.

void switchLEDs(int pattern)
{
 switch (pattern)
 {
 case 0:
  digitalWrite(LED4, LOW);
  digitalWrite(LED1, HIGH);
  break;
 case 1:
  digitalWrite(LED1, LOW);
  digitalWrite(LED2, HIGH);
  break;
 case 2:
  digitalWrite(LED2, LOW);
  digitalWrite(LED3, HIGH);
  break;
 case 3:
  digitalWrite(LED3, LOW);
  digitalWrite(LED4, HIGH);
  break;
 }
}
int getNote(int pattern)
{
 if (pattern == 0)
 {
  note = map(analogRead(A0), 0, 1023, lowFreq, highFreq);
 }
 else if (pattern == 1)
 {
  note = map(analogRead(A1), 0, 1023, lowFreq, highFreq);
 }
 else if (pattern == 2)
 {
  note = map(analogRead(A2), 0, 1023, lowFreq, highFreq);
 }
 else if (pattern == 3)
 {
  note = map(analogRead(A3), 0, 1023, lowFreq, highFreq);
 }
 
 return note;
}

În interiorul funcției void setup() se realizează inițializarea pinilor digitali la care sunt conectate LED-urile.

 pinMode(LED1, OUTPUT);
 pinMode(LED2, OUTPUT);
 pinMode(LED3, OUTPUT);
 pinMode(LED4, OUTPUT);
 digitalWrite(LED1, LOW);
 digitalWrite(LED2, LOW);
 digitalWrite(LED3, LOW);
 digitalWrite(LED4, LOW);

În cadrul funcției void loop() se verifică valoarea BPM-ului, setată de potențiometru, ce poate lua valori între 80 și 4000, după care se apelează funcțiile switchLEDs și getNote pentru a realiza funționalitățile principale de redare a sunetului și a jocului de lumini.

 switchLEDs(pattern);
 note = getNote(pattern);
 
 pattern = (pattern + 1) % 4;
 if (note > lowFreq + 10)
 {
  tone(speaker, note);
 }

Rezultate Obţinute

Download

Arhiva ce conține codul sursă al proiectului, precum și imaginile schemelor de cricuit poate fi descărcată de aici.

Bibliografie/Resurse

pm/prj2022/avaduva/iulian.docan.txt · Last modified: 2022/06/01 03:40 by iulian.docan
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0