Pian Electric

Introducere

Proiectul consta intr-un pian electric cu 13 clape ale caror sunete sunt redate de un buzzer prin apasarea a 13 butoane. La apasarea fiecarui buton, se aprinde un led RGB, fiecare nota muzicala avand asociata cate o culoare. Totodata, exista posibilitatea de a inregistra pana la 50 de note muzicale si de a canta automat notele inregistrate prin apasarea unui singur buton. Se afiseaza la Serial Monitor informatii legate de pianul electric. Aici se afla proiectul de fata implementat si simulat in Tinkercad®, cu mentiunea precizata la Hardware Design.

Descriere generala

In imaginea de mai jos se afla schema bloc a proiectului. Se pot observa cele 3 intrari analogige (cele marcate cu puncte) si cele 3 intrari digitale (cele marcate cu linie continua). Pe fiecare dintre cele 3 intrari analogice se obtin informatii de la cate 4 butoane care activeaza cate o nota muzicala. A 13-a nota muzicala este activata de un buton al carui input este citit de la o intrare digitala. Input-ul pentru butoanele de recording si play sunt si ele citite de la cate o intrare digitala, asemenea.

Totodata, se pot observa cele 4 iesiri digitale, 3 dintre ele fiind pentru led-ul RGB, iar ultima pentru buzzer-ul pasiv. In plus, programul afiseaza in permanenta mesaje pe Serial Monitor despre instructiunile de utilizare a pianului electric si notele muzicale inregistrate si cantate.

Hardware Design

Piesele necesare acestui proiect sunt:

 • Arduino
 • Breadboard mare
 • Breadboard mic
 • Buzzer pasiv
 • Led RGB
 • 15 Butoane
 • 18 Rezistente 220Ω
 • Fire de tip jumper

Mai jos este redata schema electrica a proiectului. Aceasta este generata de catre Tinkercad®. Singura diferenta dintre proiectul de fata si schema electrica de mai jos este aceea ca pe Tinkercad® s-a folosit un led RGB cu catod comun, pe cand in acest proiect s-a folosit un led RGB cu anod comun.

Software Design

Initial am implementat si simulat proiectul pe Tinkercad®, dupa care am folosit Arduino IDE ca mediu de dezvoltare. La schimbarea mediului de dezvoltare, singura modificare facuta a fost inversarea codului culorilor pentru led-ul RGB, din motivele mentionate in sectiunea Hardware Design.

Detalii implementare

Au fost implementate urmatoarele functii:

 • void setup() care seteaza pinii, vectorul in care sunt pastrate notele muzicale inregistrate si afiseaza instructiunile de utilizare ale pianului electric
 • void setColor(int redVal, int greenVal, int blueVal) care seteaza culoarea led-ului RGB; daca se inregistreaza, atunci led-ul lumineaza intermitent
 • const char* getNote(float freq) care denumirea notei muzicale specifice unei frecvente
 • void playNote(float freq) care face buzzer-ul sa cante o nota muzicala, o afiseaza la Serial Monitor si o inregistreaza daca este cazul; daca s-a depasit numarul maxim de note muzicale ce pot fi inregistrate (50) se afiseaza un mesaj de eroare la Serial Monitor
 • int debounceAnalogButton(int buttonState, int buttonPin) care face debouncing pentru butoanele corespunzatoare intrarilor analogice
 • void readAnalogButtons(int analogButtonsPin) care citeste o intrare analogica si determina ce buton s-a apasat; fiecare dintre cele 4 butoane specifice unei intrari analogice are cate un prag de tensiune in functie de care se detemina de catre aplicatie ce buton s-a apasat
 • boolean debounceDigitalButton(boolean buttonState, int buttonPin) care face debouncing pentru butoanele corespunzatoare intrarilor digitale
 • void readDigitalButtonLastNote() care citeste intrarea digitala corespunzatoare ultimei note muzicale si o inregistreaza daca este cazul
 • void readDigitalButtonRec() care citeste intrarea digitala corespunzatoare butonului de recording; functia porneste si inchide inregistrarea si afiseaza notele muzicale inregistrate daca acestea exista
 • void readDigitalButtonPlay() care citeste intrarea digitala corespunzatoare butonului de play; functia canta notele inregistrate si le afiseaza la Serial Monitor, iar daca nu exista note muzicale inregistrate, se afiseaza un mesaj de eroare
 • void loop() care executa la nesfarsit functiile de mai sus

La fiecare pornire a inregistrarii se goleste vectorul in care sunt pastrate notele muzicale inregistrate. Butonul de play poate fi apasat oricand in timpul inregistrarii, caz in care vor fi cantate notele muzicale inregistrate pana in momentul respectiv, si dupa inregistrare, caz in care vor fi cantate toate notele muzicale inregistrate.

Cod Sursa

/* INPUT PINS CONSTANTS */
 
const int analogFirstButtonsPin = A0;
const int analogSecondButtonsPin = A1;
const int analogLastButtonsPin = A2;
const int lastNotePin = 2;
const int recordPin = 3;
const int playPin = 4;
 
/* OUTPUT PINS CONSTANTS */
 
const int redPin = 9;
const int greenPin = 10;
const int bluePin = 11;
const int pianoPin = 5;
 
/* MUSICAL NOTES CONSTANTS */
 
const int MAX_NOTES_SIZE = 50;
const int noteDuration = 250;
const float C = 261.6;
const float C_sharp = 277.2;
const float D = 293.7;
const float D_sharp = 311.1;
const float E = 329.6;
const float F = 349.2;
const float F_sharp = 370;
const float G = 392;
const float G_sharp = 415.3;
const float A = 440;
const float A_sharp = 466.2;
const float B = 493.9;
const float C2 = 523.2;
 
/* BUTTONS CONSTANTS */
 
const int analogValueFirstThreshold = 100;
const int analogValueSecondThreshold = 200;
const int analogValueThirdThreshold = 300;
const int analogValueFourthThreshold = 500;
const int analogPressedThreshold = 2;
const int debounceDuration = 50;
 
/* ANALOG BUTTONS VARIABLES */
 
int analogButtonState = 0;
boolean analogButtonPressed = false;
int pressedTimes = 0;
 
/* DIGITAL BUTTONS VARIABLES */
 
boolean digitalButtonState = LOW;
boolean digitalNoteButtonPressed = false;
boolean digitalRecButtonPressed = false;
boolean digitalPlayButtonPressed = false;
 
/* RECORDING VARIABLES */
 
boolean record = false;
float recNotes[50];
int recIndex = 0;
 
void setup()
{
 Serial.begin(9600);
 pinMode(lastNotePin, INPUT_PULLUP);
 pinMode(recordPin, INPUT_PULLUP);
 pinMode(playPin, INPUT_PULLUP);
 pinMode(pianoPin, OUTPUT);
 pinMode(redPin, OUTPUT);
 pinMode(greenPin, OUTPUT);
 pinMode(bluePin, OUTPUT);
 for (int i = 0; i < MAX_NOTES_SIZE; i++) {
  recNotes[i] = 0;
 }
 Serial.println("Press the piano keys to play. To start recording, press the red button.");
 Serial.println("To end recording, press the red button again. If you want to listen to");
 Serial.println("the recording, press the green button. You can also press the green button");
 Serial.println("even while recording if you need to listen to the notes you have recorded so far.");
 Serial.println();
}
 
/* function used to change the led color */
void setColor(int redVal, int greenVal, int blueVal)
{
 /* the led used is common anode, so the values are reversed */
 analogWrite(redPin, 255 - redVal);
 analogWrite(greenPin, 255 - greenVal);
 analogWrite(bluePin, 255 - blueVal);
 if (record) {
  /* if record is on, the led should blink */
  delay(noteDuration);
  analogWrite(redPin, 255);
  analogWrite(greenPin, 255);
  analogWrite(bluePin, 255);
  delay(noteDuration);
 }
}
 
/* function used to write to Serial Monitor */
const char* getNote(float freq) {
 if (freq == C) {
  return "C";
 } else if (freq == C_sharp) {
  return "C#";
 } else if (freq == D) {
  return "D";
 } else if (freq == D_sharp) {
  return "D#";
 } else if (freq == E) {
  return "E";
 } else if (freq == F) {
  return "F";
 } else if (freq == F_sharp) {
  return "F#";
 } else if (freq == G) {
  return "G";
 } else if (freq == G_sharp) {
  return "G#";
 } else if (freq == A) {
  return "A";
 } else if (freq == A_sharp) {
  return "A#";
 } else if (freq == B) {
  return "B";
 } else if (freq == C2) {
  return "C2";
 }
}
 
/* function used for the analog buttons */
void playNote(float freq)
{
 pressedTimes = 0;
 if (!analogButtonPressed) {
  /* once pressed, the piano key should sing only for noteDuration milliseconds */
  analogButtonPressed = true;
  Serial.println(getNote(freq));
  tone(pianoPin, freq, noteDuration);
  delay(noteDuration);
  /* id record is on, save the note */
  if (record && recIndex < MAX_NOTES_SIZE) {
   recNotes[recIndex] = freq;
   recIndex++;
  }
  if (recIndex == MAX_NOTES_SIZE) {
   Serial.println("Maximum number of notes has been reached! No longer recording.\n");
  }
 }
}
 
/* function used to debounce the analog buttons */
int debounceAnalogButton(int buttonState, int buttonPin)
{
 int currentState = analogRead(buttonPin);
 if (buttonState != currentState) {
  delay(debounceDuration);
  currentState = analogRead(buttonPin);
 }
 return currentState;
}
 
/* function used to read data from the analog buttons */
void readAnalogButtons(int analogButtonsPin)
{
 int analogValue = debounceAnalogButton(analogButtonState, analogButtonsPin);
 /* read the analog data and decide where it is coming from */
 if (analogValue > analogValueFirstThreshold && analogValue <= analogValueSecondThreshold) {
  if (analogButtonsPin == analogFirstButtonsPin) {
   setColor(255, 0, 0);
   playNote(C);
  } else if (analogButtonsPin == analogSecondButtonsPin) {
   setColor(0, 255, 0);
   playNote(E);
  } else {
   setColor(0, 0, 255);
   playNote(G_sharp);
  }
 } else if (analogValue > analogValueSecondThreshold && analogValue <= analogValueThirdThreshold ) {
  if (analogButtonsPin == analogFirstButtonsPin) {
   setColor(255, 50, 0);
   playNote(C_sharp);
  } else if (analogButtonsPin == analogSecondButtonsPin) {
   setColor(0, 255, 128);
   playNote(F);
  } else {
   setColor(128, 0, 255);   
   playNote(A);
  }
 } else if (analogValue > analogValueThirdThreshold && analogValue <= analogValueFourthThreshold ) {
  if (analogButtonsPin == analogFirstButtonsPin) {
   setColor(255, 255, 0);
   playNote(D);
  } else if (analogButtonsPin == analogSecondButtonsPin) {
   setColor(0, 255, 255);
   playNote(F_sharp);
  } else {
   setColor(255, 0, 255);
   playNote(A_sharp);
  }
 } else if (analogValue > analogValueFourthThreshold ) {
  if (analogButtonsPin == analogFirstButtonsPin) {
   setColor(128, 255, 0);
   playNote(D_sharp);
  } else if (analogButtonsPin == analogSecondButtonsPin) {
   setColor(0, 128, 255);
   playNote(G);
  } else {
   setColor(238, 130, 238);
   playNote(B);
  }
 } else {
  /* if the read data is 0 wait to see if the button is pressed or not */
  pressedTimes++;
  if (pressedTimes > analogPressedThreshold) {
   /* if not, turn down the buzzer */
   analogButtonPressed = false;
   noTone(pianoPin);
  }
 }
}
 
/* function used to debounce the digital buttons */
boolean debounceDigitalButton(boolean buttonState, int buttonPin)
{
 boolean currentState = digitalRead(buttonPin);
 if (buttonState != currentState) {
  delay(debounceDuration);
  currentState = digitalRead(buttonPin);
 }
 return currentState;
}
 
/* function used to read data from the digital button for the last piano key */
void readDigitalButtonLastNote()
{
 boolean lastNotePinVal = debounceDigitalButton(digitalButtonState, lastNotePin);
 if (lastNotePinVal == LOW) {
  setColor(255, 0, 0);
  if (!digitalNoteButtonPressed) {
   /* once pressed, the piano key should only sing for noteDuration milliseconds */
   digitalNoteButtonPressed = true;
   Serial.println("C2");
   tone(pianoPin, C2, noteDuration);
   delay(noteDuration);
   /* if record is on, save the note */
   if (record && recIndex < MAX_NOTES_SIZE) {
    recNotes[recIndex] = C2;
    recIndex++;
   }
   if (recIndex == MAX_NOTES_SIZE) {
    Serial.println("Maximum number of notes has been reached! No longer recording.\n");
   }
  }
 } else {
  digitalNoteButtonPressed = false;
  noTone(pianoPin);
 }
}
 
/* function used to read data from the digital button for recording */
void readDigitalButtonRec()
{
 boolean recordPinVal = debounceDigitalButton(digitalButtonState, recordPin);
 if (recordPinVal == LOW) {
  if (!digitalRecButtonPressed) {
   digitalRecButtonPressed = true;
   record = !record;
   /* if recording is turned on clear the buffer */
   if (record) {
    Serial.println("Currently recording...\n");
    recIndex = 0;
    for (int i = 0; i < MAX_NOTES_SIZE; i++) {
     recNotes[i] = 0;
    }
   } else if (recNotes[0] != 0) {
    /* if recording is turned off and there are notes recorded, print them to serial monitor */
    Serial.println("Recording has stopped. Here are your notes:");
    for (int i = 0; i < MAX_NOTES_SIZE; i++) {
     if (recNotes[i] != 0) {
      Serial.print(getNote(recNotes[i]));
     }
     if ((i + 1) < MAX_NOTES_SIZE && recNotes[i + 1] != 0) {
      Serial.print(", ");
     }
    }
    Serial.println("\n");
   } else {
    /* if recording is turned off and there are no recorded notes */
    Serial.println("Recording has stopped. No notes have been recorded.\n");
   }
  }
 } else {
  digitalRecButtonPressed = false;
 }
}
 
/* function used to read data from the digital button for playing the recording */
void readDigitalButtonPlay()
{
 boolean playPinVal = debounceDigitalButton(digitalButtonState, playPin);
 if (playPinVal == LOW) {
  if (!digitalPlayButtonPressed) {
   /* once pressed, the play button should play the recorded notes */
   digitalPlayButtonPressed = true;
   if (recNotes[0] != 0) {
    Serial.println("Playing the following notes:");
    for (int i = 0; i < MAX_NOTES_SIZE && recNotes[i] != 0; i++) {
     Serial.print(getNote(recNotes[i]));
     if ((i + 1) < MAX_NOTES_SIZE && recNotes[i + 1] != 0) {
      Serial.print(", ");
     }
     tone(pianoPin, recNotes[i], noteDuration);
     delay(2 * noteDuration);
    }
    Serial.println("\n");
   } else {
    /* or warn the player there are no notes to be played */
    Serial.println("No notes to play!\n");
   }
  }
 } else {
  digitalPlayButtonPressed = false;
  noTone(pianoPin);
 }
}
 
void loop()
{
 readAnalogButtons(analogFirstButtonsPin);
 readAnalogButtons(analogSecondButtonsPin);
 readAnalogButtons(analogLastButtonsPin);
 
 readDigitalButtonLastNote();
 readDigitalButtonRec();
 readDigitalButtonPlay();
}

Rezultate Obtinute

Asa arata proiectul de fata implementat:

Concluzii

Consider ca proiectul de fata este util pentru mai buna intelegere a modului de utilizare al unui Arduino, in special functiile analogRead, analogWrite si digitalRead. De asemenea, proiectul este folositor pentru studiul modului in care s-au citit date provenite de la mai multe butoane pe o singura intrare analogica si in care s-a facut debouncing pentru toate butoanele. In plus, se poate observa ca pianul este proiectat in asa fel incat sa fie inregistrata o singura apasare de buton chiar daca se tine apasat respectivul buton.

Download

Jurnal

Resurse

Resurse Software

Resurse Hardware

pm/prj2022/arosca/pian-electric.txt · Last modified: 2022/05/04 10:04 by stefan.stefanidis
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0