Reverse Parking Sensor

Introducere

 • Proiectul constă în atenționarea prin alarmă și lumini atunci când mașina se află la o anumita distanța fața de un obstacol.
 • Scopul proiectului este acela de a facilita parcarea unei mașini și de a preveni o eventuală coliziune.

Descriere generală

Pentru a înțelege modul de funcționare, trebuie avute în vedere două praguri pentru distanță - unul aflat la 10cm, iar celălalt aflat la 50cm - care descriu trei zone:

 • Zona verde: aflată după pragul de 50cm, la o distanță suficient de mare astfel încât să ofere siguranță
 • Zona galbena: are limitele între cele două praguri, descrie o distanță mai puțin sigură, dar nu alarmantă, însă este nevoie de un avertisment pentru a preveni un potențial accident
 • Zona roșie: se află sub pragul de 10cm, la o distanță critică, alarmantă, foarte aproape de impact cu obstacolul

Schema bloc

Hardware Design

Lista de Piese

Schema electrică

Senzor Ultrasonic HC-SR04

 • funcționează precum un aparat de sonar - emite ultrasunete la o frecvență de 40000Hz în aer iar dacă acestea lovesc un obiect, sunt reflectate, conform schemei:

 • detectează obiecte de la 2 cm la 4m distanță
 • are 4 pini - GND, VCC, Trig și Echo
 • pinii GND și VCC se conectează la pinii echivalenți de pe Breadboard, care la rândul lor sunt conectați la pinii de GND și VCC de pe placă
 • pinul Trig este conectat la pinul 10 de pe plăcuța Arduino, iar Echo, la pinul 9

Buzzer

 • de tip Piezoelectric
 • are incorporate două fire, unul negru(GND) și unul roșu
 • firul de GND este conectat la pinul corespunzător de pe Breadboard, iar firul roșu este conectat la pinul 2 de pe Arduino

Software Design

 • Mediu de dezvoltare și compilare: Arduino IDE

Implementare

 1. înainte de setup():
  • definire pini ce urmează să fie folosiți
  • definire variabile pentru timp și distanța
 2. setup():
  • setare pini pentru OUTPUT/INPUT
  • start interfață seriala
 3. loop():
  • curățare pin TRIG prin setarea acestuia la LOW pentru 5 microsecunde
  • TRIG este setat la HIGH pentru 10 microsecunde pentru a putea emite ultrasunetele
  • pentru calcularea distanței, se folosește formula d=t*v, unde

v- viteza sunetului, iar t - timpul de parcurgere al undelor de la senzor la obiect și înapoi, aflat cu ajutorul funcției pulseIn()

 • dacă distanța este mai mică de 10 cm, atunci se aprinde doar LED-ul roșu și se activează alarma cu ajutorul funcțiilor tone() și delay()- pentru a produce sunet pentru 2,5s și noTone() pentru a face pauza între sunete
 • dacă distanța este între 10 și 50 cm, atunci este aprins LED-ul galben, iar alarma devine mai rară, având o pauză mai mare între sunete și o frecvența mai puțin gravă decât alarma din zona roșie
 • dacă distanța este mai mare decât 50cm, atunci nu se mai declanșează nicio alarmă și se aprinde LED-ul verde

Rezultate Obținute

Poze circuit:

Video funcționalitate: Demo proiect

Concluzii

Proiectul funcționează conform celor descrise mai sus. În funcție de distanța dintre senzor(mașină) și obstacol - distanță determinată prin intermediul pinului Echo al senzorului - circuitul are diferite comportamente, aprinzând anumite LED-uri sau declanșând alarme. Per total, a fost un proiect plăcut de realizat, fără creare de probleme și interesant de testat.

Download

Bibliografie/Resurse

pm/prj2021/avaduva/rev_parking_sensor.txt · Last modified: 2021/06/02 04:17 by teodora.rumanu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0