Smart Wireless Display

Student: Lungeanu Cristian-Marian
Email: cristian.lungeanu@stud.acs.upb.ro

Introducere

Proiectul constă în implementarea și comandarea unei matrice de LED-uri RGB și în parsarea de mesaje transmise prin Bluetooth pentru afișarea acestora.

Descriere generală

 • Matricea de LED-uri va avea dimensiunea de 8×8 și va fi alcătuită din LED-uri RGB 4 pini cu anod comun.
 • Pentru comandarea matricei voi lega toți pinii de culoare pe linii și pinii anod pe coloane, astfel matricea va avea patru porturi.
 • Pentru controlul matricii voi folosi patru registre de deplasare în configurație Daisy Chain deoarece această topologie permite registrului următor să utilizeze drept intrare, ieșirea registrului curent.
 • Semnalele trimise for fi de 32 de biți, fiecare octet reprezentând un port.
 • Microcontroller-ul va primi date prin intermediul modulului Bluetooth și le va trimite mai departe către matrice.

Hardware Design

Componente necesare
 • 1 × Raspberry Pi
 • 1 × ATmega328P
 • 4 × 74HC595 (Shift Regiser)
 • 1 × LM2940x (Low Dropout Regulator)
 • 64 × LED RGB 4p Anod comun
 • 32 × 2N2222A (Tranzistor NPN)

Pentru a nu arde regiștrii, m-am documentat, am calculat și am ajuns la concluzia că un tranzistor este suficient pentru fiecare ieșire de la regiștrii, iar matricea are nevoie de alimentare de la o sursă separată de Raspberry. PNP

Schema Hardware

Am conectat microcontroller-ul ATmega328p la un Raspberry Pi 3B prin intermediul pinilor GPIO și am folosit un cristal de cuarț de 16MHz.
Cele 4 shift register-uri sunt conectate în configurație daisy chain, primul fiind cel care controlează tranzistorii pentru anozi. ATmega328p Shift Registers

Software Design

In functia shift_data_out, pe rising edge al clock-ului, se shifteaza un byte bit cu bit pe portul legat la portul de input al primului shift register din circuit.

Functia blink aprinde si stinge toate ledurile de n ori.

Functia serial parseaza inputul primit, iar in functie de acesta se trimit biti pe iesire si se inchide/deschide latch-ul.

matrix.txt

Rezultate Obţinute

Concluzii

Lipiturile slabe sunt spaima componentelor.

Componentele low level vin cu problemele lor, din aceasta cauza folosirea unui microprocesor MAX7219 impreuna cu o matrice de LED-uri fabricata reduce complexitatea proiectului exponential.

Download

Jurnal

Am îndoit pinii de la LED-uri roșu, verde si albastru pe orizontală, iar anod-ul pe verticală. LED-uri

Am lipit LED-urile. LED-uri lipite

LED-urile nu au venit cu datasheet așa că am testat dacă la valorile calculate pentru rezistențe culoarea va fi albă. LED China

Matricea în funcțiune. Matrice

Bibliografie/Resurse

pm/prj2021/alazar/smart_wireless_display.txt · Last modified: 2021/06/03 22:21 by cristian.lungeanu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0