Automated doors - Panait Stefan-Andrei

Introducere

Proiectul este un sistem de deschidere automata a usilor care se foloseste de un ultrasonic senzor pentru a detecta cand am apropriat mana si a deschide usile.

Descriere generala

Schema bloc

Proiectul va avea un senzor un senzor ultrasonic, care v-a masura atunci cand mana se apropie de el, la o distanta de x, 2 servomotoare vor deschide usile, afisand pe un lcd un mesaj sugestiv ex (Open).

Hardware Design

Piesele folosite in proiect:

 • Arduino UNO
 • Fire c
 • Display LCD I2C
 • Ultrasonic Sensor HC-SR04
 • Rezistenta de 220
 • Servo motor x2
 • Breadboard

Software Design

Am folosit pentru dezvoltarea codului bibliotecile LiquidCrystal_I2C.h si servo.h pentru a folosii servomotoarele si LCD-ul.

Descriere generala a codului:

 • setup() :In setup realizez configurarile initializand senzorul ultrasonic, LCD si servomotoru,
void setup() {
 //initializez lcd
 lcd.init();
 lcd.backlight();

 //initializez pinii pt senzor ultrasonic
 DDRD |= (1 << trig);
 DDRD &= ~(1 << echo);
 
 //initializez servomotor
 servo1.attach(servo1_pin);
 servo2.attach(servo2_pin);
 servo1.write(0);
 servo2.write(0);
}

* loop() : In functia de loop realizez configurarea propriu-zisa astfel calculez distanta la care se afla un obiect fata de senzorul ultrasonic, daca este mai mica de 20 usile se deschid, altfel usile stau inchise. Afisand un mesaj sugestiv door opened, respectiv door closed.

void loop() {

 //initializez senzor si calculez distanta
 digitalWrite(trig, HIGH); 
 delayMicroseconds(10);
 digitalWrite(trig, LOW); 

 duration = pulseIn(echo, HIGH);
 dist = (duration * 0.034) / 2;
 
 //daca distanta este mai mica de 20 se deschid usile altfel raman inchise
 if (dist < 20) {
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Door Open");
  digitalWrite(led2, LOW);
  digitalWrite(led1, HIGH);
  servo1.write(0); 
  servo2.write(180); 
  delay(2000);
 } else {
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Door Closed");
  digitalWrite(led1, LOW);
  digitalWrite(led2, HIGH);
  servo1.write(90); 
  servo2.write(90);
  delay(1000);
 }
}

pm/prj2023/vstoica/panait-stefan-andrei.txt · Last modified: 2023/05/28 17:28 by stefan.panait2112
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0