Smart Lantern

Student: Crăciun Albert Cristian

Grupa: 335CC

Introducere

Prezentarea succintă a proiectului:

Proiectul constă în realizarea unei lanterne controlată vocal, cu diferite opțiuni privind luminozitatea, culorile, situații de urgență și utilizarea optimă a energiei LED-urilor.

Contexte de utilizare:

Lanterna poate fi folosită în orice mediu. Totuși, în primă fază a proiectului este preferabil utilizarea acesteia într-un mediu uscat din cauza carcasei ne-etanșă. Aceasta poate fi folosită și pentru semnalizarea unei urgențe (exemplu: transmiterea unui semnal audio și vizual S.O.S. dacă cineva este rănit într-o drumeție montană).

Ți-ai pierdut lanterna? Strigă și ea se va aprinde! 8-)

Descriere generală

La conectarea lanternei la sursa de alimentare, este necesară rostirea cuvântului lantern pentru a accepta următoare comenzi. Nu trebuie rostit decât odată, nu înainte de fiecare comandă. Este ideal comenzile să fie rostite mai rar, la distanță de 2-4 secunde.

Funcționalitățile proiectului sunt următoarele:

Comenzi vocale:
 • on - aprinde lanterna
 • off - stinge lanterna
 • increase brightness - create intensitatea luminii cu 20%
 • reduce - scade cu 20% intensitatea luminoasă
 • red / purple / azure / green / yellow - LED-urile își schimbă culoarea în cea indicată
 • help - cuvânt cheie care odată ce este strigat, lanterna începe să transmită atât luminos, cât și auditiv
 • stop - comanda oprește semnalul help! și funcția adapt
 • adapt - se va adapta intensitatea luminii lanternei invers proporțional cu lumina ambientală (dacă afară este lumină puternică, lanterna nu va mai lumina)
 • party - culorile se schimbă ciclic și o melodie scurtă rulează
 • joy
Alte funcționalități:
 • lanterna se oprește singură dacă după 30 de secunde nu este mișcată
 • intensitatea luminii se poate adapta la fiecare 10 secunde în funcție de lumina exterioară (ambientală)
Schema bloc

Hardware Design

Listă de piese

Schema electrică

Software Design

IDE și tool-uri
 • Visual Studiu Code cu extensia PlatformIO - pentru dezvoltarea codului care comandă microcontrolerului
 • Arduino IDE - pentru testarea funcționării modulului de recogniție vocală
 • EasyVR Commander v3.14.0 (Fortebit Tech) - pentru antrenarea modulului în recunoașterea comenzilor vocale dorite
Biblioteci
 • EasyVR v1.11.1 - pentru integrarea și utilizarea modului cu Arduino Uno
 • Adafruit_NeoPixel v1.10.0 - pentru controlul inelului de LED-uri
 • SerialSoftware
Cod

Probleme întâmpinate

conectarea fizică dintre Arduino și modulul EasyVR; deși am folosit conectori standard și un shield special conceput, conectivitatea s-a realizat cu succes doar când absolut toți pinii au fost lipiți

conectivitate cu EasyVR: bridge serial necunoscut (în EasyVR commander)

mută jumper-ul pe locul potrivit de pe Shield-ul EasyVR3+ (SW)

apelarea acțiunilor de comandă în software: din fericire documentația librăriei este suficient de clară, din păcate sunt niște tip & trick-uri care nu sunt trecute acolo și te-ar scăpa de multă muncă + codul trebuie scris într-un anumit format, destul de rigid, urmărind un schelet. Tip&Trick-ul este ca parte de schelet putea fi generat automat din EasyVR Commander - trăiască YT!

Fotografii / finalizare

Menționez că învelișul (carcasa) utilizată este de la o lanternă de cort găsită la un magazin chinezesc.

Din procesul de realizare: https://imgur.com/a/0keGyjI

Concluzii

A fost un proiect stresant, dar mi-a oferit o deosebită satisfacție finalizarea lui. A fost un proces “de creație” intens, complex și plăcut.

Jurnal

18.04.2023 - alegerea temei

25.04.2023 - comandarea pieselor necesare

01.04.2023 - crearea cutiei pentru lanternă (schițare + achiziționare materiale)

02.05.2023 - crearea paginii OCW

04.05.2023 - finalizarea secțiunilor Introducere, Descriere generală și Software Design

14.05.2023 - realizarea lipiturilor și conectarea componentelor hardware

17.05.2023 - adăugarea resurselor (datasheet-uri) și completarea secțiunii Hardware Design

25.05.2023 - completarea ultimelor detalii și revizuirea paginii

Bibliografie / Resurse

pm/prj2023/ncaroi/smart-lantern.txt · Last modified: 2023/05/26 08:27 by albert.craciun
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0