Smart DeskBin

Introducere

Prezentarea pe scurt a proiectului:

 • ce face: este un cos de birou cu deschidere automata si interactiune user-friendly
 • care este scopul lui: utilizarea atractiva a unui accesoriu de birou
 • care a fost ideea de la care aţi pornit: pe internet exista varianta unui cos cu deschidere automata implementat cu Arduino, caruia am hotarat sa ii adaug mai multe feature-uri
 • de ce credeţi că este util pentru alţii şi pentru voi: este un obiect folosit in mod frecvent si caruia i se pot aduce multe imbunatatiri

Descriere generală

In aceasta sectiune voi descrie modul de functionare al DeskBin-ului, alaturi de o schema bloc. In schema voi prezenta interactiunea placutei Arduino cu toate componentele secundare din proiect

Acest DeskBin are drept functionalitate principala deschiderea automata. Acest lucru se realizeaza in felul urmator:

 • primul senzor ultra-sonic detecteaza mana aflata la o distanta de 5-20 cm
 • acest lucru activeaza servo-motorul care va ridica, actionand printr-un brat de plastic, capacul de la cos
 • capacul sta deschis timp de 5s, apoi se inchide

A doua functionalitate consta in raportarea nivelului de umplere. Aceste date sunt preluate de cel de-al doilea senzor ultra-sonic pozitionat in capacul cosului, fiind legat la un led RGB. Astfel, daca DeskBin-ul nu e plin, led-ul RGB va sta aprins pe verde, respectiv daca este plin, va sta aprins pe rosu, dezactivand senzorul de deschidere pana va fi golit.

A treia functionalitate este cea a ecranului LCD. In functie de nivelul de umplere, va afisa emoji-uri cu diferite stari:

 • smiley - cand nu este plin
 • satiated - cand este plin
 • eating - cand se deschide cosul
Diagrama bloc

Hardware Design

Lista de componente
Componenta Cantitate
Arduino UNO R3 1
Servo-motor SG90 1
Senzor ultra-sonic HC-SR04 2
Display LCD 2004A IIC 1
Adaptor display PCF8574 1
Led RGB 1
Fire T-T, M-T
Schema circuit

In schema am inclus adaptorul, deoarece incorporat fiind in componenta LCD, am gasit potrivit sa reprezint strict partea ce contribuie la legare.

Software Design

Descrierea codului aplicaţiei (firmware):

Inainte de toate, am definit:

 • macro-uri pentru pinii dedicati
 • macro-uri pentru constante (distante)
 • variabile globale (array-uri de bytes pentru emoji-uri, variabilele servo si lcd)

Realizarea emoji-urilor a constat in gruparea blocurilor de pixeli, astfel ganditi, ca laolalta sa genereze expresii.

In functia setup() realizez urmatoarele:

 • initializarea display-ului
 • crearea tuturor blocurilor necesare emoji-urilor
 • initializarea servo-motorului
 • initializarea pin-urilor pentru INPUT, respectiv OUTPUT

In functia loop() se urmeaza acest curs de executie:

 • pentru ultrasonic_deschidere: resetare + masurat distanta –> activare servo
 • pentru ultrasonic_umplere: resetare + masurat distanta –> activare LED
 • setare emoji in functie de stare

Observatii

In cazul senzorului ultrasonic pentru deschidere, daca distanta este intre 5 si 20 cm (parametru calculat in functie de timp), se va apela my_servo.write() pe servomotor.

Iar in cazul senzorului ultrasonic pentru nivelul de umplere, culoarea va fi setata prin digitalWrite(pin, level). Totodata, datorita structurii if din loop, se permite deschiderea automata a cosului doar dca inca este spatiu.

Functia set_emoji() este apelata ultima in loop, deoarece ea depinde tot ce a fost executat pana atunci. Practic se reevaluzeaza conditiile de umplere si deschidere pentru a afisa pe LCD un emoji definit anterior. Altfel, default va exista un emoji smiley :)


Mai jos atasez codul:

#include <Servo.h>

#include <Wire.h> 
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

#define SERVO 12
#define ECHO_PIN_DIST 5
#define TRIGGER_PIN_DIST 6
#define ECHO_PIN_FULL 10
#define TRIGGER_PIN_FULL 8
#define RED_PIN 2
#define BLUE_PIN 3
#define GREEN_PIN 4
#define FULL 15

#define MIN_DIST 5
#define MAX_DIST 20

// servo
Servo my_servo;

// display
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4); // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display


byte eyeLeftUp[] = {
 0x0F,
 0x10,
 0x10,
 0x10,
 0x10,
 0x10,
 0x10,
 0x10
};

byte eyeLeftDown[] = {
 0x10,
 0x10,
 0x10,
 0x10,
 0x10,
 0x10,
 0x10,
 0x0F
};

byte eyeRightUp[] = {
 0x1E,
 0x01,
 0x01,
 0x01,
 0x01,
 0x01,
 0x01,
 0x01
};

byte eyeRightDown[] = {
 0x01,
 0x01,
 0x01,
 0x01,
 0x01,
 0x01,
 0x01,
 0x1E
};

byte eyeVerticalLeft[] = {
 0x10,
 0x10,
 0x10,
 0x10,
 0x10,
 0x10,
 0x10,
 0x10
};

byte eyeVerticalRight[] = {
 0x01,
 0x01,
 0x01,
 0x01,
 0x01,
 0x01,
 0x01,
 0x01
};

byte eyeHorizontalUp[] = {
 0x1F,
 0x00,
 0x00,
 0x00,
 0x00,
 0x00,
 0x00,
 0x00
};

byte eyeHorizontalDown[] = {
 0x00,
 0x00,
 0x1F,
 0x1F,
 0x1F,
 0x1F,
 0x1F,
 0x1F
};


byte smileyMouth[] = {
 0x00,
 0x00,
 0x00,
 0x00,
 0x00,
 0x10,
 0x11,
 0x0E
};

byte eatingMouth[] = {
 0x00,
 0x00,
 0x0E,
 0x11,
 0x11,
 0x11,
 0x11,
 0x0E
};

byte sleepyEye[] = {
 0x00,
 0x00,
 0x00,
 0x00,
 0x00,
 0x00,
 0x1F,
 0x1F
};

byte satiatedMouth[] = {
 0x00,
 0x00,
 0x00,
 0x00,
 0x00,
 0x00,
 0x00,
 0x00
};

// Reset trigger to LOW
void reset_trigger(int trigger_pin) 
{
 digitalWrite(trigger_pin, LOW);
 delayMicroseconds(5000);
 digitalWrite(trigger_pin, HIGH);
 delayMicroseconds(5000);
 digitalWrite(trigger_pin, LOW);
}

void createSatiatedMouth() {
 lcd.createChar(12, satiatedMouth);
}

void printSatiatedMouth() {
 lcd.setCursor(9, 3);
 lcd.write(12);
}

void createSmileyMouth() {
 lcd.createChar(9, smileyMouth);
 
}

void printSmileyMouth() {
 lcd.setCursor(9, 3);
 lcd.write(9);
}


void createOpenMouth() {
 lcd.createChar(10, eatingMouth);
}

void printOpenMouth() {
 lcd.setCursor(9, 3);
 lcd.write(10);
}


void createSleepyEye() {
 lcd.createChar(11, sleepyEye);
}

void printSleepyEye(int val) {

 int i = val;

 lcd.setCursor(i + 3, 2);
 lcd.write(11);
 lcd.setCursor(i + 4, 2);
 lcd.write(11);
}

void printSleepyEyes() {
 printSleepyEye(0);
 printSleepyEye(12);

}


// construct every component of emoji
void createNormalEye() {
 
 lcd.createChar(1, eyeLeftUp);
 
 lcd.createChar(2, eyeLeftDown);
 
 lcd.createChar(3, eyeRightUp);
 
 lcd.createChar(4, eyeRightDown);
 
 lcd.createChar(5, eyeVerticalLeft);
 
 lcd.createChar(6, eyeVerticalRight);
 
 lcd.createChar(7, eyeHorizontalUp);
 
 lcd.createChar(8, eyeHorizontalDown);

 
 
}


void printNormalEye(int val) {
 int i = val;


 lcd.setCursor(i + 2, 0);
 lcd.write(1);


 lcd.setCursor(i + 2, 2);
 lcd.write(2);


 lcd.setCursor(i + 5, 0);
 lcd.write(3);


 lcd.setCursor(i + 5, 2);
 lcd.write(4);


 lcd.setCursor(i + 2, 1);
 lcd.write(5);


 lcd.setCursor(i + 5, 1);
 lcd.write(6);


 lcd.setCursor(i + 3, 0);
 lcd.write(7);
 lcd.setCursor(i + 4, 0);
 lcd.write(7);


 lcd.setCursor(i + 3, 2);
 lcd.write(8);
 lcd.setCursor(i + 4, 2);
 lcd.write(8);
}

void printNormalEyes() {
 printNormalEye(0);
 printNormalEye(12);
}


/* print emojies functions */
void printEatingEmoji() {
 printNormalEyes();
 printOpenMouth();
}

void printSleepingEmoji() {
 printSleepyEyes();
 printOpenMouth();
}

void printSmileyEmoji() {
 printNormalEyes();
 printSmileyMouth();
}


void printSatiatedEmoji() {
 printNormalEyes();
 printSatiatedMouth();
}void setup()
{
 // initialize the lcd 
 lcd.init();           
 lcd.backlight();
 lcd.clear();
 
 // init face components
 createNormalEye();
 createSleepyEye();
 createSmileyMouth();
 createOpenMouth();
 createSatiatedMouth();

 // init servo
 my_servo.attach(SERVO);

 // init open ultrasonic sensor
 pinMode(TRIGGER_PIN_DIST, OUTPUT);
 pinMode(ECHO_PIN_DIST, INPUT);

 // init full ultrasonic
 pinMode(TRIGGER_PIN_FULL, OUTPUT);
 pinMode(ECHO_PIN_FULL, INPUT);

 // init rgb led
 pinMode(RED_PIN, OUTPUT);
 pinMode(GREEN_PIN, OUTPUT);
 pinMode(BLUE_PIN, OUTPUT);

 delay(100);
 Serial.begin(9600);
}

float get_distance(int echo_pin) 
{
 float dist;
 
 // set pin
 pinMode(echo_pin, INPUT);
 
 // get distance to hand
 long duration = pulseIn(echo_pin, HIGH);
 // distance in cm (converted from time)
 dist = duration / 58.82;
 return dist;
}

void open_trash_by_hand(float dist) 
{
 int pos;
 
 if (dist <= MAX_DIST && dist >= MIN_DIST) {
  pos = 90;
  my_servo.write(pos);
  delay(50);
 }
 else {
  pos = 0;
  my_servo.write(pos);
 }
}

// check if deskbin is full
void check_content(float dist_full) {
  if (dist_full <= FULL) {
  // turn red led on
  digitalWrite(RED_PIN, HIGH);
  digitalWrite(GREEN_PIN, LOW);
 }
 else {
  // turn green led on
  digitalWrite(RED_PIN, LOW);
  digitalWrite(GREEN_PIN, HIGH);
  delay(1000);
 }
}

void set_emoji(int dist_hand, int dist_full) {
 if (dist_full <= FULL) {
  printSatiatedEmoji();
  delay(100);
 } else if (dist_hand <= MAX_DIST && dist_hand >= MIN_DIST) {
  printEatingEmoji();
  delay(500);
 } else {
  printSmileyEmoji();
 }
}

void loop()
{
 /* full ultrasonic */
 // reset
 reset_trigger(TRIGGER_PIN_FULL);

 // get dist(sensor, garbage)
 float dist_full = get_distance(ECHO_PIN_FULL);


 // activate led depending on status
 check_content(dist_full);

 float dist_hand;

 if (dist_full <= FULL) {
  // is full
 } else {
  /* open sensor*/
  // reset
  reset_trigger(TRIGGER_PIN_DIST);

  // get dist(sensor, hand)
  dist_hand = get_distance(ECHO_PIN_DIST);
  
  // activate servo if dist_hand in range(MIN_DIST, MAX_DIST)
  open_trash_by_hand(dist_hand);
 }

 /* set emoji */
 set_emoji(dist_hand, dist_full); 
}

Rezultate Obţinute

Smart Deskbin-ul proiectat este unul complet functional, care, pentru o functionare foarte lina, responsive, ar avea nevoie de un surplus de tensiune pe anumite componente, deoarece alimentandu-le de la acelasi 5V, pot aparea intarzieri de reactie.

Cand exista spatiu si este in asteptare, apare smiley_emoji, iar ledul este verde

Cand este deschis, apare eating_emoji

Cand nu mai exista spatiu, apare satiated_emoji, iar ledul devine rosu

Iar aici, alte detalii


Concluzii

Realizarea acestui proiect a fost o experienta frumoasa si utila. A fost primul meu proiect cu micro-controller si pot spune ca este un sentiment rewarding in final.
Principala dificultate pe care am intampinat-o a fost gasirea pe internet a modului de legare pentru un LCD 2.8 inch ILI9341, fara pin CS. Drept urmare, am gasit alternativa LCD 2004A IIC, care s-a pretat foarte bine genului de aplicatie al proiectului.

Bibliografie/Resurse

pm/prj2023/ncaroi/smart-deskbin.txt · Last modified: 2023/05/27 12:36 by teodor.sicoe
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0