RetroPM

Introducere

Proiectul constă în implementarea unui “PC” inspirat de cele old school pentru care interfața cu utilizatorul se rezuma la introducerea unor comenzi în terminal. O sa îl numesc RetroPM.

Prin acest proiect, mi-am propus sa replic un sistem ce poate reproduce într-un mod minimal gestionarea de fișiere și utilizatori.

Descriere generală

RetroPM se bazează în principal pe comunicarea dintre 3 microcontrollere cu scopuri diferite:

 • ESP32: Se ocupa de afișarea pe 2 display-uri a input-ului si output-ului pentru utilizator (comenzile în timp ce se tastează, un prompt cu utilizatorul curent etc.) și cu conectarea la un server NTP pentru a afișa ora actuala pe display.
 • STM32F103: Se ocupa de logica principala (FSM-ul) a sistemului. Acesta este responsabil de procesarea input-ului, de a decide dacă o comanda este invalida, ce privilegii are un user când când dorește sa modifice un fișier etc.
 • Raspberry Pi Pico: Se ocupa de prelucrarea input-ului de la utilizator (tastele sunt procesate în caractere ASCII) pentru a le comunica către STM32.

Hardware Design

Lista componente:

 • STM32F103
 • Raspberry Pi Pico
 • ESP32
 • Modul microSD + microSD 32GB
 • Shift registers
 • Diode, Resistori
 • Pushbuttons
 • Memorie EEPROM
 • Ecran OLED
 • Ecran LCD 16×2
 • Sursa alimentare
 • Level shifter

Schema pentru Raspberry Pi Pico (partea de “tastatura”):

Schema pentru ESP32 (celelalte periferice: display, microSD):

(Notita: Am uitat sa pun in schema I2C-ul pentru ESP32, are rezistenta de pull-up ca STM32 si foloseste un singur bus pentru ambele display-uri)

Schema pentru STM32 (microcontroller principal):

Software Design

Pentru STM32 și Raspeberry Pi Pico am folosit Rust, cu biblioteci de Hardware Layer Abstraction. Pentru ESP32, am folosit Arduino IDE și C++. Lista bibliotecilor folosite:

 • C++
  • SPI.h, SD.h pentru modulul de microSD
  • Adafruit_GFX, Adafruit_SH110X, hd44780 pentru cele doua display-uri
  • Wire pentru I2C
  • HardwareSerial pentru UART
 • Rust
  • rp2040_hal - pentru Pico
  • stm32f1xx_hal, eeprom34x (pentru a scrie/citi din IC-ul de memorie) - pentru STM32F103

Pentru partea de procesare de tastatura, a trebuit în primul rând sa implementez o funcție asemănătoare cu cea de shiftOut din Arduino.h (nu am găsit-o în vreu crate de Rust). Folosind 2 shift registeri ca output-uri (fiecare cu 5 coloane din matricea de butoane asignate), și 4 coloane ca input-uri pentru a reduce numărul de pini folosiți pe placa, am folosit o tehnica de matrix scanning pentru a decide ce buton a fost apăsat de utilizator. Astfel am putut sa scanez mai multe butoane în același ciclu de loop. (Lucrul acesta a fost folosit pentru a reproduce efectul de shift + lowercase = uppercase).

Code snippet: Prima parte din loop se ocupa cu scanarea și stocarea intr-o matrice de tip bool dacă tasta de la poziția i,j a fost apăsată.

    // Bits 9:5 for first shift register
    // Bits 4:0 for second shift register
    let mut bits = 0x0200u16; // 0000_0010_0000_0000
 
    // Mask for second shift register -> 0000_0000_0001_1111
    let mask = 0x001Fu16;
 
    for col in (0u8..10u8).rev() {
      // Byte to serial input for first shift register.
      let byte_higher = !((bits >> 5).to_be_bytes()[1]);
 
      // Byte to serial input for second shift register.
      let byte_lower = !((bits & mask).to_be_bytes()[1]);
 
      latch_pin_1.set_low().unwrap();
      latch_pin_2.set_low().unwrap();
      // Shift out value from register
      kb_lib::shift_out(&byte_lower, &mut data_pin_2, &mut clock_pin_2, &mut delay, kb_lib::BitOrder::LSBFIRST);
      kb_lib::shift_out(&byte_higher, &mut data_pin_1, &mut clock_pin_1, &mut delay, kb_lib::BitOrder::LSBFIRST);
 
      // Read from the input pins for scanning:
      let idx = if col == 9 { 9usize } else { 8 - col as usize };
 
      if rows0.is_low().unwrap() { 
        keyState[0][idx] = true;
      } else {
        keyState[0][idx] = false;
      }
 
      if rows1.is_low().unwrap() {
        keyState[1][idx] = true;
      } else {
        keyState[1][idx] = false;
      }
 
      if rows2.is_low().unwrap() {
        if idx == 0 {
          is_shift_pressed = true;
        } else {
          keyState[2][idx] = true;
        }
      } else {
        keyState[2][idx] = false;
      }
 
      if rows3.is_low().unwrap() {
        keyState[3][idx] = true;
      } else {
        keyState[3][idx] = false;
      }
 
      bits >>= 1;
      latch_pin_1.set_high().unwrap();
      latch_pin_2.set_high().unwrap();
    }

A doua parte se ocupa cu comunicarea către STM32:

for i in 0..4 {
      for j in 0..10 {
        if keyState[i][j] {
 
          if is_shift_pressed {
            last_key_pressed = kb_lib::SHIFT_KEYS[i][j];
            is_shift_pressed = !is_shift_pressed;
          } else {
            last_key_pressed = KEYS[i][j];
          }
          delay.delay_ms(100);
          write!(uart,"{}", &last_key_pressed).unwrap();
          delay.delay_ms(100);
          break;
        }
      }
    }

Pentru partea de logica principala, atât în STM32, cât și în ESP32 am folosit logica unor FSM-uri.

ESP32 are FSM-uri separate pentru procesarea de SSID/Parola (pentru conectarea cu serverul NTP), procesarea comenzilor speciale pentru SD, rulării comenzilor:

enum State {
 MW_LOADING,
 MW_RUNNING,
 MW_RUNNING_SETUP
};
 
enum CredentialsState {
 CRED_NOT_PROV,
 CRED_PROV,
 CRED_NO_CHECK
};
 
enum CredentialsProvStatus {
  NONE,
  SSID,
  BOTH
};
 
enum NTPState {
 NTP_NOT_CONN,
 NTP_CONN
};
 
enum SDState {
  SD_PROC_B,
  SD_NO_PROC_B,
  SD_PROC_FN
};
 
enum SDCommand {
  SD_COMM_NONE,
  SD_COMM_WR,
  SD_COMM_RD,
  SD_COMM_AP,
  SD_COMM_CR,
  SD_COMM_LS,
  SD_COMM_RM
};

FSM-ul pentru STM32 se ocupa de inițializare, iar apoi intra într-un loop Procesare Comanda ↔ Afișare Status.

pub enum State {
  StateGetSsid,
  StateGetSsidPwd,
  StateInit,
  StateLoadCmd,
  StateDoneLoadCmd
}

Comunicarea dintre ESP32 și STM32 a fost cea mai “tricky” parte din software. Fiind doar 2 canale de comunicare seriale (unul prin care ESP32 trebuia sa proceseze o comanda legată de sistemul de fișiere, și unul pentru afișarea pe display a input-ului), și pentru ca a evita procesarea comenzilor la nivel de string de fiecare data (și pentru a mapa mai ușor la numărul de argumente așteptate), am folosit un byte de start pentru a determina tipul unei comenzi.

Code snippet ca exemplu:

match processed_cmd.cmd_type {
    CommandType::CmdLs => {
      first_byte = '5' as u8;
    }
 
    CommandType::CmdAp => {
      first_byte = '2' as u8;
    }
 
    CommandType::CmdRd => {
      first_byte = '1' as u8;
    }
 
    CommandType::CmdRm => {
      first_byte = '6' as u8;
    }
 
    CommandType::CmdWr => {
      first_byte = '3' as u8;
    }
 
    CommandType::CmdCr => {
      first_byte = '4' as u8;
    }
  }

Rezultate Obţinute

Ferris facandu-si prezenta simitita Ła power-up:

ferris_startup.jpeg

Cum arata circuitul final (utilizatorul logat default este root, se vede ca LCD-ul 16×2 este folosit pentru ca utilizatorul sa vadă ce tastează, iar display-ul OLED este folosit pentru informații despre sistemul de fișiere + afișarea orei).

Comanda ls care implicit afișează numele și dimensiunea fișierelor din /:

retro-final.jpeg ls_example1.jpeg

Video: (just in case):

Concluzii

Mi-ar fi plăcut sa pot sa implementez alte funcționalități ( de ex. mutarea cursorului printr-o secvența de caractere apăsate etc.), dar am subestimat dificultatea proiectului.

Concluzie finala: o experienta placuta (mai ales cand am făcut câteva scurturi XD).

Download

Bibliografie/Resurse

pm/prj2023/gpatru/retropm.txt · Last modified: 2023/05/30 12:09 by irina_cristina.nita
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0