Dozator de bobite pentru creaturile necuvantatoare

Introducere

Proiectul va avea un senzor de temperatura, care depisteaza prezenta unei pisici infometate. Daca pisica e in apropiere atunci bobitele vor cadea, iar daca cumva pisica doreste sa manance si mai mult, acest dozator are un timer, care tine cont ca in urmatoarele 6 ore nu va mai lasa bobitele sa cada. Atunci cand este permisa caderea bobitelor, un led va semnala asta.

Descriere generală

Hardware Design

Folosesc:

 • Arduino uno
 • board
 • senzor de temperatura
 • fire
 • servo

Software Design

Folosesc:

 • Arduino IDE
 • <Servo.h>

Jurnal

Pe partea de hardware, am testat componentele si le am atasat rezultatul fiind: https://imgur.com/NDp6wOu

Pe partea de software, am modificat ca rezultatul sa fie folosibil si pentru oameni (avand temperatura mai mica) si timer-ul de 10 secunde ceea ce mi a permis sa testez complet functionalitatile: https://imgur.com/5bBw9a7

Dar nu va faceti griji, l-am testat si pe motan: https://imgur.com/TdlrvU9

Bibliografie/Resurse

#include <Servo.h>

Pin configuration const int temperaturePin = A0; Analog input pin for temperature sensor const int servoPin = 12; Digital pin for servo control Temperature threshold const float temperatureThreshold = 32.1; Celsius Servo parameters const int servoRotationAngle = 90; Angle to rotate the servo const int servoInitialAngle = 0; Initial angle of the servo const unsigned long servoDelay = 3000; Delay in milliseconds for servo to stay at the rotated position const unsigned long servoRestDelay = 10000; Delay in milliseconds for servo to rest at position 0

Servo servo; volatile bool isServoRotated = false; volatile bool isResting = false;

void setup() {

pinMode(temperaturePin, INPUT);
servo.attach(servoPin);
Serial.begin(9600);
// Set up Timer2
cli();
TCCR2A = 0;              // Clear control register A
TCCR2B = 0;              // Clear control register B
TCNT2 = 0;              // Set initial value of the timer counter
OCR2A = 156;             // Set compare match value (1 Hz)
TCCR2A |= (1 << WGM21);        // Turn on CTC mode
TCCR2B |= (1 << CS22) | (1 << CS21) | (1 << CS20);  // Set prescaler to 1024
TIMSK2 |= (1 << OCIE2A);        // Enable timer compare interrupt
sei();

}

float readTemperature() {

int rawValue = analogRead(temperaturePin);
// Convert the raw value to temperature in Celsius
float temperature = ((float)rawValue / 1023.0) * 5.0; // Convert the analog value to voltage
temperature = (temperature - 0.5) * 100.0 / 2.95;       // Convert voltage to Celsius
return temperature;

}

ISR(TIMER2_COMPA_vect) {

static unsigned long previousTime = 0;
unsigned long currentTime = millis();
unsigned long elapsedTime = currentTime - previousTime;
// Read temperature
float temperature = readTemperature();
Serial.println(temperature);
// Check if temperature is above threshold and servo is not currently rotating or resting
if (temperature > temperatureThreshold && !isServoRotated && !isResting) {
 servo.write(servoRotationAngle); // Rotate the servo
 isServoRotated = true;
 previousTime = currentTime;
}

// Check if the servo has reached the delay duration
if (isServoRotated && elapsedTime >= servoDelay) {
 servo.write(servoInitialAngle);  // Move the servo back to position 0
 isServoRotated = false;
 isResting = true;
 previousTime = currentTime;
}

// Check if the resting duration has passed
if (isResting && elapsedTime >= servoRestDelay) {
 isResting = false;
 previousTime = currentTime;
}

}

pm/prj2023/drtranca/calin_mihai.nicula.txt · Last modified: 2023/05/27 21:28 by calin_mihai.nicula
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0