Stație meteo pentru determinarea temperaturii reale

Introducere

Stație meteo pentru determinarea temperaturii reale - Chiru Cristian-Valentin 331CC:

 • Determină temperatura reală resimțită de corpul uman
 • Măsoară temperatura resimțită de corpul uman luând in calcul temperatura, presiunea si umiditatea relativă
 • Inspirata de funcția RealFeel dezvoltată de AccuWeather
 • Utilitatea sa este că măsoară temperatura reala în mediul în care este plasat spre deosebire de RealFeel care măsoară temperatura reală pe o anumită regiune
 • Monitorizează nivelul de CO2 din încăpere și activează un buzzer când acesta depășește limita recomandată de 5000 ppm

Descriere generală

Schemă bloc:

Schemă montaj:

Schemă electrică:

Hardware Design

Componente hardware:

 • Arduino UNO R3
 • Senzor temperatura & umiditate DHT11
 • Senzor presiune BMP180
 • Senzor de calitate a aerului CCS811
 • Breadboard
 • Buzzer
 • Ecran LCD 1602 cu modul I2C
 • Rezistență 100Ω
 • Fire de legatura

Software Design

Descrierea codului aplicaţiei:

 • mediu de dezvoltare: Arduino IDE 2
 • librării 3rd party: LiquidCrystal_I2C, SimpleDHT, Adafruit_BMP085, DFRobot_CCS811

Codul este format din 3 funcții și se află integral în fișierul source_code_pm.ino:

 • void setup()

  Inițializează conexiunea serială, LCD-ul, senzorii și setează pin-ul la care este conectat buzzer-ul ca fiind de OUTPUT.

 • void loop()

  Citește datele de la senzori și dacă cantitatea de CO2 este peste limita de 5000 ppm activează buzzer-ul și afișează pe ecranul LCD mesajul “CO2 at threshold”. Dacă nivelul de CO2 este la un nivel normal atunci se afișează pe LCD temperatura măsurată de senzorul BMP180 și temperatura reală calculată pe baza temperaturii măsurate, a umidității și a presiunii atmosferice.

 • float calculateRealTemperature(float measuredTemperature, float humidity, float pressure)

  Calculează presiunea de vapori folosind formula lui Magnus și returnează temperatura reală calculată folosind legea gazului ideal.

Rezultate Obţinute

Proiectul a fost realizat conform planificării, singura diferență fiind adăugarea unei rezistențe de 100Ω pentru a reduce volumul buzzer-ului.

Concluzii

Mi-a plăcut să realizez acest proiect și am învățat multe despre microcontrolere, senzori și cod low-level.

Download

Jurnal

 • 07.05.2023 - creare wiki + realizare schemă bloc
 • 21.05.2023 - realizare schemă montaj
 • 28.05.2023 - finalizare software

Bibliografie/Resurse

pm/prj2023/dene/statie_meteo_pentru_determinarea_temperaturii_reale.txt · Last modified: 2023/05/29 23:43 by cristian.chiru
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0