Cyclocomputer

Nume: Cioltan Andrei Florin

Grupa: FILS 1221A

Introducere

Proiectul consta in realizarea unui cyclocomputer care masoara cu ajutorul unui senzor de camp magnetic viteza de deplasare a unei biciclete, viteza medie si distanta totala.

Prin utilizarea unui buton se selecteaza dimensiunea rotii bicicletei. Un alt buton cicleaza printre cele doua moduri de functionare: standard si sprint. In modul standard se afiseaza pe ecran viteza curenta, viteza medie si distanta parcursa. Modul sprint functioneaza asemanator, dar in momentul in care viteza de deplasare scade sub un anumit punct, se aprinde un led, atentionand utilizatorul sa mareasca viteza.

Descriere generală

O schemă bloc cu toate modulele proiectului vostru, atât software cât şi hardware însoţită de o descriere a acestora precum şi a modului în care interacţionează.

Exemplu de schemă bloc: http://www.robs-projects.com/mp3proj/newplayer.html

Hardware Design

Componente:

 • Arduino Nano
 • Ecran LCD 1602 IIC/I2C
 • Senzor Magnetic(Hall)
 • Buton push fara retinere, 7mm, 2 pini
 • Led 5mm
 • Rezistor 1kOhm
 • PCB

Software Design

#include <LiquidCrystal_I2C.h> // Library for LCD
#define LED 7
#define B1 9
#define B2 8
#define reed 6

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); // I2C address 0x27, 16 column and 2 rows
float radius = 13;// tire radius (in inches)
int reedVal;
long timer = 0;// time between one full rotation (in ms)
float kph = 00.00;
float circumference;
int tire = 0;
float lastSize = radius;

int maxReedCounter = 100;//min time (in ms) of one rotation (for debouncing)
int reedCounter;

int mode = 1; // (1) --> normal mode; (-1) --> sprint mode
int lastMode = 1;
int number_of_modes = 2;
int number_of_wheel_sizes = 3;
int modeState;
int wheelState;
int old_button1_state = HIGH;
int old_button2_state = HIGH;

int totalReadings = 0;
int MAXREADINGS = 100;
float averageSpeed = 0;
float lastAverageSpeed = 0;
float totalDistanceTraveled = 0;
float tireSizes[3] = {13, 13.75, 14.5};

void setup(){
 lcd.init(); //initialize the lcd
 lcd.backlight(); //open the backlight 
 lcd.begin(16, 2);
 pinMode(B1, INPUT_PULLUP);
 pinMode(B2, INPUT_PULLUP);
 pinMode(LED, OUTPUT);
 pinMode(reed, INPUT);
 
 reedCounter = maxReedCounter;
 circumference = 2 * 3.14 * radius;
 
 cli();//stop interrupts

 //set timer1 interrupt at 1kHz
 TCCR1A = 0;// set entire TCCR1A register to 0
 TCCR1B = 0;// same for TCCR1B
 TCNT1 = 0;
 // set timer count for 1khz increments
 OCR1A = 1999;// = (1/1000) / ((1/(16*10^6))*8) - 1
 // turn on CTC mode
 TCCR1B |= (1 << WGM12);
 // Set CS11 bit for 8 prescaler
 TCCR1B |= (1 << CS11);  
 // enable timer compare interrupt
 TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);
 
 sei();//allow interrupts
 //END TIMER SETUP
 
 Serial.begin(9600);
}

ISR(TIMER1_COMPA_vect) {//Interrupt at freq of 1kHz
 
 reedVal = digitalRead(reed);
 int button1 = digitalRead(B1); 
 int button2 = digitalRead(B2);

 if ((button1 == LOW) && (old_button1_state == HIGH) && (wheelState < number_of_wheel_sizes))
 {
  wheelState = wheelState + 1; 
  digitalWrite(LED, HIGH);   
  lastSize = tireSizes[tire];
  tire++;
  tire %= 3;
  radius = tireSizes[tire];
  circumference = 2 * 3.14 * radius;
 }
 else if ((button1 == LOW) && (old_button1_state == HIGH) && (wheelState > (number_of_wheel_sizes - 1)))
 {
  wheelState = 1;
  digitalWrite(LED, HIGH);   
  lastSize = tireSizes[tire];
  tire++;
  tire %= 3;
  radius = tireSizes[tire];
  circumference = 2 * 3.14 * radius;
 }
 else {
  digitalWrite(LED, LOW);  
 }
 old_button1_state = button1;

 if ((button2 == LOW) && (old_button2_state == HIGH) && (modeState < number_of_modes))
 {
  modeState = modeState + 1;  
  lastMode = mode; 
  mode *= -1;
 }
 else if ((button2 == LOW) && (old_button2_state == HIGH) && (modeState > (number_of_modes - 1)))
 {
  modeState = 1;
  lastMode = mode;
  mode *= -1; 
 }
 old_button2_state = button2;
 
 if(mode == -1 && kph <= 20) {
  digitalWrite(LED, HIGH);
 }
 else {
  digitalWrite(LED, LOW);
 }

 if (reedVal != 1){
  if (reedCounter == 0){//min time between pulses has passed
   //kph = (56.8 * float(circumference))/float(timer);//calculate miles per hour
   //kph *= 1.60934;// calculate km per hour
   kph = (3600 * (float(circumference) * 0.0254)) / float(timer);
   totalDistanceTraveled += (circumference / 39370.07);   
   totalReadings++;
   averageSpeed = (averageSpeed + kph) / 2; 
   if(totalReadings == MAXREADINGS) {
    totalReadings = 1;
    averageSpeed = kph;
   }
   timer = 0;//reset timer
   reedCounter = maxReedCounter;
  }
  else{
   if (reedCounter > 0){
    reedCounter -= 1;
   }
  }
 }
 else{
  if (reedCounter > 0){
   reedCounter -= 1;
  }
 } 
 if (timer > 2000){
  kph = 0;//if no new pulses from senzor - tire is still, set kph to 0
 }
 else{
  timer += 1;//increment timer
 } 
}

void displayKPH(){
 
 if(radius != lastSize) {
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Wheel Size ");
  lcd.print(radius * 2);  
  delay(700);
  lcd.clear();
  lastSize = radius;
  averageSpeed = 0;
 }

 if(mode != lastMode) {
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);
  if(mode == 1) 
   lcd.print("Normal");
  else
   lcd.print("Sprint");
  lcd.print(" Mode");
  delay(700);
  lcd.clear();
  lastMode = mode;
 }

 lcd.setCursor(0, 0); // move cursor to  (0, 0)
 lcd.print(kph);
 if(kph < 10) {
  lcd.setCursor(4, 0);
  lcd.print(" ");
 } 
 lcd.setCursor(6,0);
 lcd.print("km/h");
 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print(averageSpeed); 
 lcd.setCursor(6, 1);
 lcd.print("km/h");
 lcd.setCursor(12,0);
 lcd.print(totalDistanceTraveled); 
 lcd.setCursor(14, 1);
 lcd.print("km");
 Serial.println(kph);
}

void loop(){
 displayKPH();
 delay(500);
}

Rezultate Obţinute

Care au fost rezultatele obţinute în urma realizării proiectului vostru.

Concluzii

Download

O arhivă (sau mai multe dacă este cazul) cu fişierele obţinute în urma realizării proiectului: surse, scheme, etc. Un fişier README, un ChangeLog, un script de compilare şi copiere automată pe uC crează întotdeauna o impresie bună ;-).

Fişierele se încarcă pe wiki folosind facilitatea Add Images or other files. Namespace-ul în care se încarcă fişierele este de tipul :pm:prj20??:c? sau :pm:prj20??:c?:nume_student (dacă este cazul). Exemplu: Dumitru Alin, 331CC → :pm:prj2009:cc:dumitru_alin.

Jurnal

Puteți avea și o secțiune de jurnal în care să poată urmări asistentul de proiect progresul proiectului.

Bibliografie/Resurse

pm/prj2023/apredescu/cyclocomputer.txt · Last modified: 2023/05/29 22:22 by andrei.cioltan
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0