Multifunctional fingerprint lock door

Introducere

 • Pentru a deschide usa, utilizatorul va trebui sa puna degetul pe cititorul de amprenta si se va verifica daca amprenta corespunde cu cea din sistem.
 • Exista posibilitatea sa schimbe amprenta prin introducerea unei noi amprente. Prea multe incercari esuate de introducere a amprentei va rezulta in pornirea alarmei.
 • Exista si o sonerie care poate fi pornita si un senzor care indica daca o persoana se afla in fata usii.

Schema functionala

Modul de functionare:

 • Cand se apasa butonul de sonerie (si se mentine apasat), buzzerul va canta o melodie (luata din exemplele de la laborator).
 • Cand senzorul ultrasonic detecteaza miscare (intr-o zona in care nu ar trebui sa existe miscare) va suna alarma.
 • Pentru a deschide usa trebuie mai intai sa apasam pe butonul de deschidere/inchidere, apoi senzorul de amprente va citi imaginea data.
 • Daca senzorul de amprente are in sistem amprenta introdusa, usa se va deschide.
 • Cand usa este deschisa, alarma este dezactivata.
 • Pentru a inchide usa se apasa pe butonul deschidere/inchidere.

Hardware Design

Componente hardware necesare pentru design:

• Cititor de amprente
• Senzor
• Buzzer
• Placa Arduino
• Servomotor

Conectare fingerprint: Fingerprint sensors - Arduino

 • VCC - 5V/3.3V
 • TX - RX (digital 2, software serial)
 • RX - TX (digital 3, software serial)
 • GND - GND

Software Design

Cod:

Ultrasonic ultrasonic(A2, 12); A2- trigger, 12- echo Servo myservo; create servo object to control a servo

SoftwareSerial mySerial(2, 3); RX and TX for fingerprint Adafruit_Fingerprint finger = Adafruit_Fingerprint(&mySerial); int fingerprintID = 0; const int buttonPinAlarm = A1; Button connected to analog pin A1; ring button

const int buttonPinPass = A0; Button connected to analog pin A1; open/close door button const int ledPin = 5; LED connected to digital pin 5

int previousButtonState, presentButtonState, ledState;

the pin for buzzer int buzzer = 11; </note> Sonerie : <note tip> void buzz_function(){ for (int thisNote = 0; thisNote < notes * 2; thisNote = thisNote + 2) { stop pressing the button

 if(digitalRead(buttonPinAlarm) == LOW){
  return;
 }
 // calculates the duration of each note
 divider = pgm_read_word_near(melody+thisNote + 1);
 if (divider > 0) {
  // regular note, just proceed
  noteDuration = (wholenote) / divider;
 } else if (divider < 0) {
  // dotted notes are represented with negative durations!!
  noteDuration = (wholenote) / abs(divider);
  noteDuration *= 1.5; // increases the duration in half for dotted notes
 }
 // we only play the note for 90% of the duration, leaving 10% as a pause
 tone(buzzer, pgm_read_word_near(melody+thisNote), noteDuration * 0.9);
 // Wait for the specief duration before playing the next note.
 delay(noteDuration);
 // stop the waveform generation before the next note.
 noTone(buzzer);
}

}

void setup() {

myservo.attach(6); // attaches the servo on pin 9 to the servo object
Serial.begin(9600);
finger.begin(57600);
pinMode(buttonPinAlarm, INPUT); // Set button pin as input
pinMode(ledPin, OUTPUT); // ledPin output
pinMode(buttonPinPass, INPUT);
previousButtonState = 0;
presentButtonState = 0;
ledState = LOW;
delay(50);
while (!finger.verifyPassword()) {
 Serial.println("Did not find fingerprint sensor :(");
 delay(300);

} Serial.println(“Found fingerprint sensor!”);

myservo.write(180);

}

Main function

void loop() {

previousButtonState  = presentButtonState;
presentButtonState = digitalRead(buttonPinPass);
while(ultrasonic.read() < 50 && !ledState){
 tone(buzzer, NOTE_D8, 10); // alarm on
 delay(50);
}
if(previousButtonState == HIGH && presentButtonState == LOW) {/* if the previous state is the HIGH and present state is LOW then */
 int found = 1;
 while(finger.getImage() != FINGERPRINT_OK && ledState != HIGH){
  previousButtonState  = presentButtonState;
  presentButtonState = digitalRead(buttonPinPass);
  if(previousButtonState == HIGH && presentButtonState == LOW) {
   found = 0;
   break;
  }
  delay(100);
 }
 
 if(found){
   // found a match!
  Serial.print("Found ID #"); 
  Serial.print(finger.fingerID);
  ledState = !ledState; // change the state of the LED
  digitalWrite(ledPin, ledState); /* write that changed state to the LED */
  // move the servo
  if(ledState){
   // open door
   for (int pos = 180; pos >= 90; pos -= 1) {
    myservo.write(pos);
    delay(15);
   }
  }
  else{
    // close door
    for (int pos = 90; pos <= 180; pos += 1) {
     myservo.write(pos);
     delay(15);
    }
   }
  }
}
// play song
if(digitalRead(buttonPinAlarm) == HIGH){
 buzz_function();
}

}

Concluzii

Pentru realizarea proiectului am folosit urmatoarele biblioteci:

#include <Adafruit_Fingerprint.h>

#include <Servo.h>

#include <Ultrasonic.h>

Am conectat senzorul fingerprint la pinii care permit comunicarea cu placa Arduino. Servo motorul deschide si inchide usa de carton.

Download

Jurnal

 • 03.05.2023 - Realzarea Documentatiei
 • 17.05.2023 - Realizarea proiect hardware.
 • 24.05.2023 - Realizarea proiect software.
 • 28.05.2023 - Update Documentatie.

Bibliografie/Resurse

Listă cu documente, datasheet-uri, resurse Internet folosite:

pm/prj2023/abirlica/andreigabriel.txt · Last modified: 2023/05/28 17:54 by gabriel.andrei1707
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0