Morse Code Translator

Ștefan Alexandru Gheorghe 332CC

Introducere

Proiectul constă într-un simulator de transmitere semnale de tip cod morse, in tipul comunicării folsite pe vasele maritime înaintea comunicațiilor telefonice sigure.

Descriere Generală

Proiectul se va folosi de 2 plăcuțe Arduino, ambele conectate la câte un calculator, dar neconectate între ele cu fire fizice.

Prima plăcută va avea rol de transmițător

* 1 Va putea lua mesaje scurte din terminal, să le codeze intern in cod morse și să le transmită cu ajutorul unui led conectat (care va fi aprins scurt → puncte sau lung → linii in funcție de ce se transmite)

  • 2 Se vor putea transmite mesaje manual folosid un buton atașat, ledul aprinzându-se și conform apăsării

butonului.

  • 3 După încheierea mesajului buzzerul va reda sonor mesajul transmis.

A doua Plăcută va avea rol de receptor

Aceasta va avea un senzor pentru semnalele luminoase transmise de prima plăcută. Aceasta va primi și reține datele până la sfârșitul mesajului (timeout) după care le va decodifica și printa mesajul in terminalul celui de-al doilea computer.

După timeout plăcuta va reda de asemenea sonor mesajul primit.

Schemă Bloc

Hardware Design

Piese

  • 2 X Arduino UNO
  • Led multicolor
  • 2 X Buzzer
  • Receptor luminos
  • Buton
  • Adaptor SD
  • 2 X memorie Arduino
  • Componente de bază (pini, fire, rezistențe)

Software Design

Ca mediu de dezvoltare voi folosi atât Tinkercad, cât și aplicația de bază oferită de Arduino pentru dezvoltarea în timp real a proiectului.

pm/prj2022/sgherman/morse_translator.txt · Last modified: 2022/05/12 22:09 by alexandru.stefan99
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0