MP3 Player de bord

Autor : Trasca Robert-Ionut | Grupa : 335CC

Descriere proiect

Proiectul consta in realizarea unui MP3. Acesta va beneficia de urmatoarele aspecte:

 • Butoane de next si prev.
 • LED-uri care vor lumina pe ritmul melodiei.
 • LCD pe care se va afisa numele melodiei.
 • Buzzer pentru redarea sunetului

Va exista un senzor de sunet, cu ajutorul caruia se vor prelua date si pe baza informatiilor preluate din senzor, led-urile vor putea lumna pe ritmul melodiei.

Schema bloc

Hardware Design

Componente utilizate

 • Arduino UNO
 • LCD 16×2
 • Potentiometru
 • Rezistoare
 • Butoane
 • Led-uri
 • Buzzer
 • Senzor de sunet

Schema electrica

Schema electrica pentru senzorul de sunet:

Componente atasate pe Arduino UNO

Senzorul de sunet nu este prezent in schema de Arduino UNO de mai sus.

Senzor-ul de sunet va fi atasat pe placuta in urmatorul fel:

Descriere utilizarea pinilor:

 • Butoanele au fost conectate la PD6 si PD1.
 • Led-urile au fost conectate la PB1,PB2 si PB5.
 • Buzzer-ul a fost conectat la PB0.
 • LCD-ul a fost conectat la : PD2 - PD6 si PB3-PB4.
 • Senzorul de sunet va fi amplasat in zona ANALOG IN.

Descriere functionalitate MP3:

 • MP3-ul va contine trei melodii, prin care se va putea trece cu ajutorul celor doua butoane. Pe LCD se va afisa numele melodiei, iar buzzer-ul va reda sunetul permanent, cu ajutorul outpului senzorului de sunet se vor aprindele cele trei led-uri pe baza ritmului.

Formula folosita pentru ritm : output_senzor / 100.

Software Design

 • Partea software am scris-o in programul Arduino IDE
 • Pentru LCD m-am folosit de biblioteca : LiquidCrystal

Implementare

 • Functia start_mp3 are rolul de a da drumul la MP3 Player. Pe LCD se afiseaza un mesaj in care se precizeaza ca prima melodie incepe dupa aproximativ 5 secunde.
 • Exista un counter global care retine la ce melodie se afla MP3 Playerul. Cu functia mp3_player se reda muzica dupa valoarea counter-ului si pe LCD se afiseaza numele melodiei.
 • Melodiile se pot schimba prin cele doua butoane : PREV si NEXT sau atunci cand melodia se termina, trece la urmatoare.
 • In functia mp3_player se tine cont si de senzorul de sunet. In functie de valoarea citita de la senzorul de sunet se aprind led-uri pentru a fi aprinse dupa ritmul melodiei.
 • In loop se apeleaza functia de baza care reda melodia si se tine cont de cele doua butoane ( se modifica valoarea counter-ului in functie de ce buton s-a apasat).

Rezultate obtinute

Concluzii

 • A fost un proiect interesant din care am invatat multe. Initial mi se pare partea hardware foarte grea, dar dupa ce m-am informat mi-a placut sa fac propriu meu program care sa influenteze anumite componente hardware.

Download

Jurnal

 • 11.05 - Adaugare Descriere Proiect, Hardware Design si Bibliografie
 • 26.05 - Adaugare Software Design, Rezultate obtinute si Concluzii.

Bibliografie/resurse

pm/prj2022/robert/mp3_player_bord.txt · Last modified: 2022/05/26 22:38 by robert_ionut.trasca
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0