Sonar

Introducere

Dezvoltat în WW2 pentru detectarea navelor inamice, sonarul este un dispozitiv care foloseşte unde ultrasonice pentru a scana o arie de interes, semnalând apoi eventuale 'nereguli'. Acest proiect implementează un prototip de sonar, folosindu-se de un senzor ultrasonic care se roteşte cu ajutorul unui servomotor, şi transmite date către Arduino. Se mapează apoi aria din faţa sonarului, afişându-se pe ecranul laptopului printr-o interfaţă grafică.

Descriere generală

Se conectează servomotorul si senzorul ultrasonic la placuţă, senzorul fiind aşezat pe motor pentru a se roti. Datele de la senzor sunt captate de Arduino şi transmise unui software grafic care afişează pe ecranul laptopului. Se conectează de asemenea un buzzer care avertizează neregulile programate în Arduino. Schema bloc:

Hardware Design

Listă componente:

  • Arduino Uno
  • Senzor ultrasonic
  • Servomotor
  • Buzzer
  • Breadboard

Software Design

Descrierea codului aplicaţiei (firmware):

  • mediu de dezvoltare IDE Arduino + IDE Processing
  • librării: Servo, Java Serial, KeyEvent

Funcţii folosite

  • computeDistance: calculează distanţe din datele transmise de senzorul ultrasonic
  • drawRadar: construieşte interfaţa grafică
  • buzz: activează buzzerul

Rezultate Obţinute

Concluzii

Download

Bibliografie/Resurse

pm/prj2022/ncaroi/sonar.txt · Last modified: 2022/06/02 12:06 by cristian.ionita1707
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0