TempLedMatrix

Marcu Genţiana Adeane, 333CB

Introducere

Pornirea matricii de leduri 8×8 se va face odată cu activarea senzorului de temperatură. În funţie de temperatura citită, se va afişa câte o literă din următoarele cuvinte:

  * <=28 grade : COLD
  * <=29 grade : WARM
  * altfel(>29): HOT

După afişarea cuvântului aferent, se va afişa şi temperatura în cifre, de la 28 până la 39 de grade.

Descriere generală

Schema bloc

Hardware Design

Listă de piese:

  • placă arduino
  • breadboard
  • modul cu matrice de leduri
  • senzor de temperatură
  • cabluri

Software Design

Descrierea codului aplicaţiei (firmware):

  • Mediu de dezvoltare: Tinkercad, Arduino IDE.
  • librării şi surse 3rd-party: Dallas, OneWire

Rezultate Obţinute

Concluzii

Am întâmpinat probleme la conectarea senzorului de temperatură rezistent la apă aşa că l-am schimbat cu un senzor de temperatură normal. M-am distrat făcând proiectul şi a fost o experienţă pe care nu o voi uita niciodată. Am învăţat multe lucruri noi şi interesante.

Download

Bibliografie/Resurse

pm/prj2022/imacovei/tledmatrix.txt · Last modified: 2022/05/29 21:30 by gentiana.marcu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0