Proximity soundtrack

E-mail me here: Tiberiu Ordean

===== Introducere =====

Am realizat un proiect care are la baza un senzor de proximitate. În funcție de o distanta fata de acest senzor, vor exista interacțiunii de tipul senzor-ecran , senzor-led, senzor-buton, sensor-buzzer. Astfel ecranul va afișa informații referitoarea la distanta fata de senzor , cât și alte mesaje , iar buzzerul va difuza soundtrack-ul de la Game of Thrones. Va exista si o interactiune de tipul buzzer-buton.

Descriere generală

Proiectul are în centrul lui un senzor de proximitate care in functie de o anumită distanta, va schimba culoarea unui led rgb(mai multe detalii despre implementare am oferit în README). Daca se apropie la o anumita distanta, un buzzer va difuza soundtrack-ul de la Game of Thrones care va rula pentru un minut si ceva. Ulterior, se va putea repeta acest proces. În implementare am mai folosit ecran led care afișează anumite mesaje cât și o distanta. Butonul va putea activa buzzerul în funcție dacă a fost apăsat sau nu, ținând cont totodata și de distanta fata de senzor.

Schema Electrica

Hardware Design

Componente folosite:

  • Arduino UNO
  • Breadboard
  • LED RGB
  • Buton
  • Buzzer
  • Senzor ultrasonic
  • Ecran LCD

Software Design

Descrierea codului aplicaţiei (firmware):

Mediu de dezvoltare: Tinkercad, Arduino IDE.
Librarii: 'LiquidCrystal.h'

Rezultate Obţinute

Am realizat proiectul in Tinkercad initial , ulterior realizand implementarea si in Arduino IDE. In tinkercad am inclus si un ecran LCD care are o interacțiune cu senzorul însă nu am reușit încă sa îl implementez și fizic(încă încerc).

M-am axat cel mai mult pe interacțiunea buzzer-ului cu senzorul cât și pe interacțiunea ledului cu senzorul.

Concluzii

Momentan proiectul este terminat pe partea de software. Adică în tinkercad el merge perfect și face tot ce isi propune sa facă. Pe partea fizica de hardware însă , nu am reușit încă sa conectez ecranul LCD. Deci momentan interacțiunea senzor-led funcționează, în mod similar funcționează și interacțiunea dintre buzzer-button-senzor.

Jurnal

dd/mm

21/04 ⇒ finalizare etapa 1

15/05 ⇒ comanda piese

20/05 ⇒ finalizare proiect tinkercad

27/05 ⇒ finalizare proiect fizic(fără ecran LCD)

Download

Arhiva care conține codul sursa, schema electrică în tinkercad, o schema a proiectului fizic cât și un README.

ordeantiberiuproiectpm.zip

Bibliografie/Resurse

pm/prj2022/imacovei/ordeantiberiu.txt · Last modified: 2022/05/27 22:17 by tiberiu.ordean
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0