Detector de cutremur

Introducere

Detecteaza cutremurul folosind un senzor de vibratie, suna o alarma si afiseaza pe ecran ca a detectat un cutremur.

Descriere generală

Hardware Design

Piese:
* 1 Arduino
* 1 Senzor de vibratie
* 1 LCD
* 1 Breadboard
* 1 Buzzer
* 1 LED

Schema electrica:

Software Design

Descrierea codului aplicaţiei (firmware):

  • mediu de dezvoltare
  1. Arduino IDE
  • librării şi surse 3rd-party
  1. #include<LiquidCrystal.h>
  • surse şi funcţii implementate
  1. void setup() seteaza pinurile pentru buzzer, senzor, LED si LCD
  2. voil loop() preia datele si anunta daca e cutremur

Rezultate Obţinute

Concluzii

Implementarea a fost interesanta unde am aplicat cunostiintele de la laborator.

Download

Jurnal

14 aprilie - alegere tema proiect
20 aprilie - comandare piese si creare pagina wiki
13 mai - realizarea proiectului
21 mai - realizare documentatiei

Bibliografie/Resurse

pm/prj2022/avaduva/detectordecutremur.txt · Last modified: 2022/06/02 10:18 by anna.peduraru
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0