Sistem de irigatie smart

Introducere

Aplicatia dezvoltata se numeste Sistem de irigatie smart. Aceasta are rolul de a actiona o pompa (reprezentata de un micro servo motor) care elibereaza apa cu un anumit debit in functie de informatiile inregistrate de senzorii de umiditate a aerului, a solului, lumina si temperatura. Importanta partilor hardware si software este egala: partea hardware se ocupa cu masurarea celor 4 parametrii si de eliberarea apei in sol, partea software are rolul de a asigura logica din spatele starii pompei, de conversii ale datelor inregistrate si de afisarea datelor intr-un format usor de citit.

Descriere generală

Hardware Design

Lista componente:

 • Arduino UNO
 • Breadboard Small
 • Micro Servo Motor
 • Water level Sensor
 • DHT11 Sensor
 • Photoresistor
 • LCD 16 x 2
 • Rezistente
 • Circuite de diferite culori (pt GND, 5V etc.)
 • Potentiometru (pentru afisajul LCD-ului)

Schema electrica a fost realizata cu ajutorul Friltzing

Software Design

Biblioteci folosite:

 • DHT.h (folosita pentru senzorul de temperatura si umiditate DHT11)
 • Servo.h (folosita pentru micro servo motor)
 • LiquidCrystal.h (folosita pentru LCD display-ul 16×2)

Functii folosite din biblioteca DHT.h:

 DHT(uint8_t pin, uint8_t type, uint8_t count = 6);
 void begin(uint8_t usec = 55);
 float readHumidity(bool force = false);
 float readTemperature(bool S = false, bool force = false);
 

Functii folosite din biblioteca Servo.h:

 uint8_t attach(int pin);
 void write(int value);
 

Functii folosite din biblioteca LiquidCrystal.h:

 LiquidCrystal(uint8_t rs, uint8_t enable, uint8_t d0, uint8_t d1, uint8_t d2, uint8_t d3);
 void begin(uint8_t cols, uint8_t rows, uint8_t charsize = LCD_5x8DOTS);
 void clear();
 void setCursor(uint8_t, uint8_t);
 

Codul sursa din cadrul aplicatiei:

#include "DHT.h"
#include <Servo.h>
#include <LiquidCrystal.h>

#define DHTPIN 2   // Digital pin connected to the DHT sensor

#define SERVOPIN 9  // Digital pin connected to the micro servo motor

#define WATERSENSORPIN A4  // Analog pin connected to the water sensor

#define LIGHTPIN A0  // Analog pin connected to the photoresistor

#define POWER_PIN 7 // Digital pin used to power up the water sensor when the value is scanned

#define DHTTYPE DHT11  // DHT 11

#define water_limit 130

#define light_limit 400

#define humidity_limit 30.0

#define temp_limit 24.0

// DHT11 sensor init

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

// mircroservo motor

Servo servo;

LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 13);

// pump on or off

bool on = false;

// micro servo motor delay

int movement_delay = 300;

void setup() {
 Serial.begin(9600);

 lcd.begin(16, 2);

 servo.attach(SERVOPIN);

 dht.begin();

 pinMode(POWER_PIN, OUTPUT);  // configure D7 pin as an OUTPUT
 digitalWrite(POWER_PIN, LOW); // turn the sensor OFF
}

void loop() {
 // Wait a few seconds between measurements.
 delay(2000);

 // counter for the weather conditions
 // if the count is bigger than 2 than the pump is activated and water is realesed
 int conditions_count = 0;

 // Reading temperature or humidity takes about 250 milliseconds!
 float h = dht.readHumidity();
 // Read temperature as Celsius (the default)
 float t = dht.readTemperature();

 // light photoresistor read value
 int light_value = analogRead(LIGHTPIN);

 // Check if any reads failed and exit early (to try again).
 if (isnan(h) || isnan(t)) {
  Serial.println(F("Failed to read from DHT sensor!"));
  return;
 }

 Serial.print(F(" Humidity: "));
 Serial.print(h);
 Serial.print(F("% Temperature: "));
 Serial.print(t);
 Serial.print(F("C "));
 
 Serial.println("Light Value :");
 Serial.print(light_value);

 // water sensor
 
 int water_value = 0;

 digitalWrite(POWER_PIN, HIGH); // turn the sensor ON
 delay(10);           // wait 10 milliseconds

 water_value = analogRead(WATERSENSORPIN); // read the analog value from sensor

 Serial.print("Water value: ");
 Serial.println(water_value);

 digitalWrite(POWER_PIN, LOW);  // turn the sensor OFF

 delay(1000);

 if (light_value > light_limit){
  conditions_count++;
 }

 if (h < humidity_limit){
  conditions_count++;
 }

 if (t > temp_limit){
  conditions_count++;
 }

 if (water_value < water_limit){
  conditions_count++;
 }

 Serial.print(conditions_count);

 if (conditions_count > 2){
  on = true;
 } else {
  on = false;
 }

 // servo motor 
 if(on){
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Pouring...");
  servo.write(0);
  delay(movement_delay);
  servo.write(90);
  delay(movement_delay);
  servo.write(180);
  delay(movement_delay);
  servo.write(90);
  delay(movement_delay);
  servo.write(180);
  delay(movement_delay);
 } else {
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Idle");
 }
}

Rezultate Obţinute

Cazul 1: Lumina, umiditatea si temperatura activeaza pompa

Cazul 2: Apa, umiditatea si temperatura activeaza pompa

Cazul 3: Pompa inactiva

Au fost testate, de asmenea si cazurile in care temperatura este mai mare sau umiditatea este mai mica decat valoarea definita, o simulare live a fost dificil de obtinut.

Concluzii

Always solder your LCD display, a fost destul de straight-forward proiectul, nu am avut probleme cu componentele, bibliotecile etc. A fost destul de interesanta realizarea unui proiect functional cu un arduino.

Download

O arhivă (sau mai multe dacă este cazul) cu fişierele obţinute în urma realizării proiectului: surse, scheme, etc. Un fişier README, un ChangeLog, un script de compilare şi copiere automată pe uC crează întotdeauna o impresie bună ;-).

Fişierele se încarcă pe wiki folosind facilitatea Add Images or other files. Namespace-ul în care se încarcă fişierele este de tipul :pm:prj20??:c? sau :pm:prj20??:c?:nume_student (dacă este cazul). Exemplu: Dumitru Alin, 331CC → :pm:prj2009:cc:dumitru_alin.

Jurnal

27/05/2022, 18:56: final

Bibliografie/Resurse

Software:

Hardware:

pm/prj2022/arosca/2312.txt · Last modified: 2022/06/02 02:33 by adrian_mihai.savu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0