Smart Fan

Autor: Boldișor Dragoș-Alexandru
Grupa: 332CB

Introducere

Un sistem de birou care va răcori utilizatorul cu ajutorul unui motor cu elice când temperatura trece de un anumit prag. Acest prag poate fi setat printr-un potențiometru. De asemenea, există și un senzor de proximitate pentru a observa dacă cineva se află la birou.

Descriere generală

Temperatura la care SmartFan-ul pornește poate să fie setată între 20 și 30 de grade Celsius cu ajutorul potențiometrului.
De asemenea, ventilatorul va porni doar în cazul în care va sesiza o persoană la birou (cu ajutorul senzorului de distanță) (până într-un metru față de senzor).
În momentul în care senzorul de temperatură măsoară o valoare mai mare decât valoarea pragului, se pornește ventilatorul.

Hardware Design

Lista piese:

  • Arduino UNO
  • Breadboard
  • Sursa de alimentare Breadboard
  • Baterie 9V cu DC jack
  • Ventilator 5V L9110
  • Senzor temperatura digital DHT11
  • Senzor Ultrasonic HC-SR04
  • Potentiometru
  • Fire de legatura

Schema in Autodesk EAGLE:

Software Design

Am folosit Arduino IDE.
Am folosit bibliotecile: DHT, Wire respectiv LiquidCrystal_I2C.
În funcția de setup am inițializat toate structurile/variabilele necesare.
Apoi, în funcția loop() se apelează funcția de calcul a distanței respectiv temperaturii (o dată la 0.5 * 4 = 2 secunde). Tot aici se calculează și pragul dat de potențiometru, se face afișarea pe ecran și se pornește/oprește ventilatorul (o dată la 0.5 secunde).

Rezultate Obţinute

Concluzii

Am reușit să implementez toate funcționalitățile pe care mi le-am propus.

Implementarea software a fost destul de ușoară (există suficiente resurse pe internet).

Implementarea hardware a durat mai mult. Am avut dificultăți cu lipirea potențiometrului de breadboard. De asemenea, a trebuit să aștept după LCD care a sosit mai târziu. Am învățat să folosesc senzorii și să lucrez cu biblioteci precum LiquidCrystal_I2C.

Download

Bibliografie/Resurse

pm/prj2022/abirlica/smart_fan.txt · Last modified: 2022/05/29 17:43 by dragos.boldisor
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0