Heart Beat Care

Introducere

Proiectul urmareste implementarea unui aparat de masurare a ritmului cardiac care sa afiseze pe un ecran OLED graficul pulsului si valoarea acestuia. Aparatul va detecta si semnaliza tahicardia.

Descriere generală

Schema Bloc

Hardware Design

Schema Electrica

Lista de piese necesare

- Arduino UNO
- Breadboard
- Senzor puls
- Led
- Ecran OLED
- Rezistori
- Fire

Software Design

Pentru implementarea software a proiectului am folosit Arduino IDE.

Librarii folosite:

#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>

Adafruit GFX Library – este necesară pentru ca librăria pentru displayul OLED să funcționeze.
Adafruit SSD1306 – librărie pentru displayul OLED


Variabilele:

//----------------------------------------Declarare variabile
unsigned long previousMillisGetHR = 0; //--> stocheaza cand Millis a fost updatata (pentru a calcula Heartbeat)
unsigned long previousMillisResultHR = 0; //--> stocheaza cand Millis a fost updatata (pentru a calcula BPM)

const long intervalGetHR = 20; //--> Interval pentru a citi ritmul cardiac = 10 ms
const long intervalResultHR = 10000; //Intervalul de citire a rezultatului final = 10 secunde

int PulseSensorSignal; 
const int PulseSensorHRWire = 0; //--> Senzorul de puls este conectat la pinul analog 0.
const int LED_A1 = A1; //--> LEDul este conectat la pinul A1.
int UpperThreshold = 330; //--> Determina ce semnal sa fie contorizat ca bataie si stabileste sensibilitatea senzorului.
int LowerThreshold = 300; 

int cntHB = 0; //--> Numara bataile inimii.
boolean ThresholdStat = true; //--> True daca e contorizat ca bataie, false daca nu.
int BPMval = 0; //--> Stocheaza rezultatul.

int x=0; //--> Axa x pe OLED
int y=0; //--> Axa y pe OLED
int lastx=0; 
int lasty=0; Functia de citire a batailor inimii:

//Citeste bataile inimii si calculeaza valoarea BPM-ului 
void GetHeartRate() {
 //---------------------------------------- Procesul de citire a batailor inimii
 unsigned long currentMillisGetHR = millis();

 if (currentMillisGetHR - previousMillisGetHR >= intervalGetHR) {
  previousMillisGetHR = currentMillisGetHR;

  PulseSensorSignal = analogRead(PulseSensorHRWire); 

  if (PulseSensorSignal > UpperThreshold && ThresholdStat == true) {
   cntHB++;
   ThresholdStat = false;
   digitalWrite(LED_A1,HIGH);
  }

  if (PulseSensorSignal < LowerThreshold) {
   ThresholdStat = true;
   digitalWrite(LED_A1,LOW);
  }
  
  DrawGraph(); 
 }Functia care afiseaza graficul ritmului cardiac:

//--------------------------------------------------------------------------------Afisarea graficului.
void DrawGraph() {
 //----------------------------------------Conditie ca graficul sa fie resetat atunci cand umple ecranul OLED.
 if (x > 127) {
  display.fillRect(0, 0, 128, 42, BLACK);
  x = 0;
  lastx = 0;
 }
 //----------------------------------------
 int ySignal = PulseSensorSignal; 
 
 if (ySignal > 850) ySignal = 850;
 if (ySignal < 350) ySignal = 350;

 int ySignalMap = map(ySignal, 350, 850, 0, 40); 
 
 y = 40 - ySignalMap;
 //----------------------------------------

 if ( BPMval < 120 ) {
 display.writeLine(lastx,lasty,x,y,WHITE);
 display.display();
 }
 //----------------------------------------
 
 lastx = x;
 lasty = y;
 
 x++;
}Am folosit Serial Plotter din Arduino IDE pentru a testa senzorul de puls si pentru a stabili senzibilitatea acestuia. Acest pas a fost foarte util in setarea valorilor pentru UpperThreshold si LowerThreshold.De asemenea, am folosit acest site pentru a transforma imaginile in secvente: https://diyusthad.com. Am adaugat imagini reprezentative pentru logo-ul proiectului, care sa apara de fiecare data cand este rulat, si imagine pentru semnalizarea tahicardiei.

Logo-ul:

Imaginea care apare atunci cand este detectata tahicardia:

Rezultate Obţinute

Video de prezentare: https://www.youtube.com/watch?v=R59K-Fxla98

Afisajul de start: logo-ul si mesajul cu indicatiile de utilizareAfisajul in caz de tahicardieFunctionalitate si afisaj:

Concluzii

Rezultatul proiectului este asemanator cu cel propus initial (singura modificare este inlocuirea buzzer-ului cu un led ce semnalizeaza bataile inimii). Cel mai dificil de realizat au fost stabilirea sensibilitatii senzorului si generarea graficului (tip EKG) pe ecranul OLED (probleme pe care le-am depasit cu ajutorul link-urilor din Bibliografie).

Jurnal

 • 27 aprilie → Alegere tema proiect
 • 28 aprilie - 10 mai → Achiziționare componente
 • 11 mai - 15 mai → Testare componente
 • 15 mai - 20 mai → Realizare parte software
 • 21 mai - 25 mai → Imbunatatire si optimizare
 • 25 mai - 30 mai → Finalizare proiect

Download

Documentatia proiectului: Heart-Beat-Care
Arhiva cod: heartbeatcare.zip

Bibliografie

pm/prj2021/agrigore/heartbeatcare.txt · Last modified: 2021/06/03 12:09 by antonia.nicolaescu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0