Andrei CASU-POP - Cumpana-LCD

Introducere

Proiectul va presupune folosirea unui accelerometru pentru realizarea unui dispositiv ce poate detecta unghiul dintre o suprafata si orizontala. Acest tip de instrument este utilizat in constructiile de cladiri, pentru a verifica, de exemplu, unghiurile peretilor sau a podelii.

Descriere generală

Unghiul va fi extras din coordonatele transmise de accelerometru si va fi afisat pe LCD.

Hardware Design

Lista de piese utilizate:

  • Placa de bază
  • ATMEGA324
  • Modul LCD 1602
  • Modul Accelerometru MPU6050

Schema Electrica:

Software Design

Modulul MPU6050 este imprecis si nu am reusit obtinerea unor masuratori concrete ale unghiurilor, in final fiind afisate doar date minimaliste pe modulul LCD atasat.

Rezultat

Jurnal

  • Achizitionarea componentelor de baza
  • Realizarea placutei de baza
  • Lipirea modulelor LCD si Accelerometru
  • Realizarea schemei electrice
  • Realizarea programului

Bibliografie/Resurse

pm/prj2019/ostiru/cumpana-lcd.txt · Last modified: 2021/04/14 17:07 (external edit)
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0