Piele Valentin Gabriel - X si 0

Descriere

Proiectul consta in implementarea jocului clasic X si 0 pe un LCD grafic. Jucatorul va putea interactiona prin 5 butoane, dintre care 4 vor fi pentru directia de mutare, iar unul pentru selectarea casutei. Voi introduce si un buzzer, care va scoate un sunet de avertizare in cazul pierderii jocului.

Schema bloc

Schema electrica

Lista de piese

 1. componentele de baza
 2. 5 butoane
 3. LCD grafic
 4. buzzer

Software Design

 • Am lucrat pe Windows si am folosit bootloader-ul oferit pe elf.cs in PowerShell.
 • Pentru Makefile am pornit de la cel de la laboratorul 1.
 • Pentru utilizarea LCD-ului grafic am folosit lcd.c si lcd.h dintr-o biblioteca pentru acest

Mediul de dezvoltare: AVR Studio Functii LCD:

 • void lcd_int(void): Initializeaza lcd-ul
 • void lcd_str(char *str): Printeaza un string pe ecran
 • void lcd_chr(char chr): Printeaza un caracter pe ecran
 • void lcd_contrast(unsigned char contrast): seteaza contrastul
 • void lcd_goto_xy(int x, int y): salt la linia x coloana y

Rezultate

Download

Bibliografie / Resurse

 • Laboratoarele de PM
 • Proiectele din anii trecuti
pm/prj2019/amocanu/xsi0.txt · Last modified: 2021/04/14 17:07 (external edit)
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0