Quizador Player Board

Introducere

Proiectul constă în realizarea unei plăcute ce va avea rol de jucător în cadrul unui joc multiplayer în stil Triviador. Scopul final al proiectului este de a crea o plăcută standard ce poate fi folosită pentru a juca diverse jocuri de tip multiplayer.

Descriere Generală

Plăcută va afișa pe ecranul LCD întrebările la care jucătorul va trebui să răspundă , întrebările provenind de la o plăcuță master cu rolul de a gestiona jocul, comunicarea dintre cele două plăcuțe fiind realizată prin USART. Jucătorii vor putea să interacționeze cu plăcuță și să răspundă la întrebări folosind butoanele de pe aceasta .

Schemă funcționare proiect:

Hardware Design

Listă piese:

 • Plăcuţa PM 2019
 • ATmega324
 • LCD Nokia 5110
 • Butoane
 • Fire și rezistenţe
 • Cablu USB A - USB B

Schemă electrică:

Software Design

Mediu de dezvoltare:

 • Linux
 • Visual Studio Code
 • avr-gcc

Biblioteci:

 • Nokia 5110

Comunicare între plăci:

 • USART: Master_RX - Slave_TX, Master_TX - Slave_RX, Master_GND - Slave_GND

Funcționare joc:

 • Ambele plăcuţe pornesc și își fac iniţializările
 • Plăcuţa master verifică dacă comunicaţia între cele două plăcuţe funcţionează corect
 • Dacă da, atunci plăcuţa master trimite o întrebare cu tot cu variantele de răspuns către plăcuţa slave
 • Odată ce plăcuţa slave a primit întrebările și răspunsurile, jucătorul alege una din variantele de răspuns, iar plăcuţa trimite răspunsul ales de jucător către plăcuţa master
 • Plăcuţa master evaluează răspunsul primit pentru a vedea dacă acesta este corect sau nu
 • Plăcuţa slave primește de la master un mesaj în care ii se spune dacă răspunsul a fost corect sau nu, iar în funcţie de acesta afișează pe ecran un mesaj corespunzător
 • Procesul se repetă până la oprirea plăcuţelor

Rezultate Obţinute

Download

Bibliografie/Resurse

pm/prj2019/amocanu/mp_pl.txt · Last modified: 2021/04/14 17:07 (external edit)
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0