SOLAR CHARGER

Pătrașcu Naina-Valentina | Facultatea de Atomatică și Calculatoare | Grupa 332CC

Introducere

Scopul proiectului este realizarea unui încărcător solar care se orientează după o sursă puternică de lumină. Energia solară este o variantă foarte bună și ieftină de alimentare a dispozitivelor electrice atunci când nu avem acces la o sursă de curent, de aceea văd în acest proiect o aplicație foarte utilă, care ar putea fi implementată ușor și în viața de zi cu zi.

Descriere generală

Voi folosi 4 fotorezistențe pentru a detecta sursa de lumină, iar orientarea celulei fotovoltaice va fi realizată utilizând 2 servomotoare care se vor roti atât pe axa orizontală, cât și pe cea verticală, pe baza intensității luminii captate de fotorezistențe, pentru un randament cât mai ridicat al aplicației. Energia preluată de celula fotovoltaică va fi înmagazinată într-o celulă Li-Po, care poate fi apoi folosită pentru a alimenta diferite dispozitive, cum ar fi instalația de Crăciun.

Schema bloc

Hardware design

Lista de piese
  • 4 fotorezistențe
  • 2 servomotoare
  • celule fotovoltaice
  • încărcător TP4056 cu MICRO USB pt. Baterie LiPo (1A) cu Protectie
  • 1 celulă LiPo
  • condensatoare
  • rezistențe
  • fire de legătură
Schema electrică

Jurnal

Milestone1 - 21.04.2019 - Creare pagina de wiki, introducere, descriere generală, schema bloc și lista de piese

Milestone3 - 05.05.2019 - Schema electrică a proiectului

Bibliografie/Resurse

pm/prj2019/adragan/solarcharger.txt · Last modified: 2021/04/14 17:07 (external edit)
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0