Babonea Marius-Alexandru - Cub de leduri

Autorul poate fi contactat la adresa: marius.babonea@stud.acs.upb.ro

Introducere

Proiectul constă într-un cub de 64 de LED-uri ce vor fi controlate de un senzor de lumină. Am ales acest proiect deoarece, uitându-mă prin proiectele de anii trecuți, acesta mi-a captat atentia. De asemenea, cubul va putea fi folosit ca un obiect decorativ după ce va fi gata.

Descriere generală

Schema bloc:

Schema electrica:

Senzorul de lumină va genera un input care va fi prelucrat de către microprocesorul ATMEGA324A/PA și cu ajutorul căruia va fi controlat cubul de LED-uri.

Hardware design

Lista de componente:

  • Kit-ul cu componentele de baza
  • 64 de LED-uri
  • 16 rezistente 222 ohmi pentru aprinderea LED-urilor
  • Placuță test
  • 1 senzor de lumina
  • Fire mama-mama si mama-tata
  • 4 tranzistori P2N2222A
  • 4 rezistente de 2k2 ohmi pentru tranzistori

Bibliografie/Resurse

pm/prj2019/adragan/marius.babonea.txt · Last modified: 2021/04/14 17:07 (external edit)
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0