HANGMAN LCD

Autor

Ionță Alexandru-Cătălin

email: alexandru.catalin.ionita13@gmail.com

Introducere

Scopul proiectului este creearea jocului Hangman pe LCD

Descriere generală

Se va folosii o tastatură pe tip 4×4 pentru a putea da input-ul către plăcuță și un lcd pe care se va afișa starea jocului.

Hardware design

Lista de piese: LCD, tastatura, fire de legatura, 2 rezistente de 1k, 1 rezistenta de 10k

Software design

Mediu de dezvoltare: winavr, vs studio, bash for windows

Jucătorul va avea la dispoziție 6 vieți pentru a ghici un cuvânt ales pseudo-random. Selectarea literelor se va face ca la tastaturile de la telefoanele vechi, tasta 1 corespunde șirului abc, tasta 2 corespunde șirului def și tot așa. După ce s-a selectat șirul, cu tastele A B C de pe tastatură se alege ce literă din șir se va selecta: A pentru prima literă, B pentru a 2a și C pentru a 3a.

Rezultate

TODO

Download

Bibliografie

pm/prj2019/adragan/ionita336cc.txt · Last modified: 2021/04/14 17:07 (external edit)
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0