Alarma

Autor

Introducere

Scopul acestui proiect este construirea unui sistem de alarma pentru casa.

Descriere Generala

Sistemul va consta in introducerea unui cod via keypad, iar in functie de cod, alarma va porni sau nu.

Schema bloc

Hardware Design

Software Design

Mediu de dezvoltare:

- Sublime pentru dezvoltarea codului in C

- Eagle 9.3.0 pentru realizarea schemelor electrice

- HIDBootFlash pentru încărcarea programului pe plăcuță

Bibliteci folosit:

- lcd.h

Functii folosite:

- LCD_print() pentru mesaje afisate pe ecran

- LCD_putChar() pentru caracterele introduse

- LCD_clear() pentru curatarea ecranului dupa afisari

- main() pentru a realiza logica de functionare a dispozitivului

Rezultate obtinute

rf1.jpg rf2.jpg

Aparatul functioneaza cum mi-am propus.

Concluzii

Am reusit realizarea unui proiect pe care il vad folosit des in viata de zi cu zi

Am reusit sa inteleg mai bine programarea pe obiecte hardware, ceea ce mi s-a parut dificil la inceput

Download

Arhiva contine:

- codul sursa

- bibliotecile folosite

Arhiva: Alarma - Filip Radu Cristian - 333CC

Lista piese
Nr. crt Denumire Cantitate
1 Placa PM 1
2 Piese de Baza 1
3 Butoane 1
4 Ecran LCD 1
5 Keypad 1
6 Buzzer 1

Lista este aproximativa!

Bibliografie/Resurse
pm/prj2019/adragan/alarma.txt · Last modified: 2021/04/14 17:07 (external edit)
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0