Smart Home Monitoring

Introducere

Proiectul consta in realizarea unui modul ce colecteaza date despre mediu (temperatura, umiditate, presiune, etc.) pe care le transmite unui server web. Pentru vizualizarea acestor date user-ul va trebui sa se autentifice, astfel modulul va contine un RFID reader prin intermediul caruia se va face autentificarea cu un RFC tag (card).

Descriere generală

Lista de piese

  1. Placa de baza
  2. ESP32
  3. BME280
  4. RFID-MFRC522
  5. Led RGB
  6. Buzzer

Schema electrică

Cod sursa

<WRAP center round download 60%> Code </WRAP>

Rezultate obtinute

Bibliografie/Resurse

pm/prj2019/adragan/66960.txt · Last modified: 2021/04/14 17:07 (external edit)
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0