Pian electric

Autor: Țilică Dora Nicoleta

Introducere


Proiectul va reprezenta un mini pian electric cu posibilitatea de redare și înregistrare a melodiilor. Am ales această temă pentru proiectul meu deoarece de mică mi-a plăcut pianul și să cânt la acesta, așa că am considerat că este o oportunitate să combin un hobby cu acest proiect.

Descriere generală

Pianul are 8 butoane pe post de clape, câte un buton pentru fiecare notă a unei octave. Totodată se pot reda note din 3 octave diferite. Pentru selecția acesteia se apăsă pe butonul corespunzător. Pianul are trei functionalități de bază:
1. redarea unei note la apăsarea unei “clape”;
2. înregistrarea unei melodii în timp ce este interpretată la butoane;
3. redarea unei melodii înregistrate.

Pe lângă aceste funcții de bază, pianul poate reda la apăsarea unui buton o melodia Twinkle Twinkle. Totodată, atunci când o “clapă” este apăsată, se aprinde un led corespunzător.

Schema bloc a proiectului:

Hardware Design

Lista de piese:

 • ATMEGA324P
 • Buzzer
 • Butoane
 • Led-uri

Schema electrică

Software Design

Programul are ca funcții principale în cod următoarele:

 • choose_mode() - selectează modul în care funcționează pianul(Play, Record, Sing, Music(Twinkle))
 • play_mode() - verifică ce “clapă” este apăsată și redă nota corespunzătoare
 • rec_mode() - salvează într-un vector frecvențele notelor ce au fost apăsate pentru a putea fi redate
 • sing_mode() - redă notele salvate în timpul înregistrării
 • nota_pian() - redă sunetul unei note primind indexul corespunzător notei dintr-un vector de frecvențe
 • nota_rec() - redă sunetul unei note primind direct frecventa ei, este folosit pentru etapa de redare a melodiei înregistrată
 • twinkle() - redă melodia Twinkle Twinkle atunci când se apasă pe butonul corespunzător


În main se verifică și dacă a fost apăsat butonul pentru octavă, iar în caz că da, o modifică. La fiecare trecere la alt mod de funcționare se va afișa pe lcd modul în care funcționează pianul la acel moment.

Concluzii

Mi-a plăcut să lucrez la acest proiect. A fost cu totul nou pentru mine să realizez o astfel de plăcuță(de la momentul lipirii pieselor, până la realizarea de cod pentru a o programa). Am observat la ce detalii trebuie să fim atenți atunci când realizăm un astfel de proiect și am înțeles mai bine ce se întâmplă în spatele dispozitivelor pe care le vedem zilnic.

Poze

Descarcă

Bibliografie

pm/prj2019/abirlica/pian_electric.txt · Last modified: 2021/04/14 17:07 (external edit)
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0