Scrolling Text Display on 8x8 LED Matrix


Introducere

Proiectul constă în afișarea de text pe un display de 64 de leduri (matrice 8×8). Un asemenea display este folosit în vagoanele de metrou pentru afișarea stațiilor și a altor detalii, diferența fiind că acele display-uri sunt formate din mai multe leduri.

Componente necesare

  • Plăcuța cu micropcontrolerul ATMEGA324A
  • Matrice cu 64 de leduri
  • Rezistențe și fireSchemă blocSchemă electricaSursă Software

Rezultatul obținut
Export PDF
pm/prj2019/abirlica/1923.txt · Last modified: 2021/04/14 17:07 (external edit)
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0