Robert BULGARU (7058) - Joc de carti pe lcd

Autorul poate fi contactat la adresa: Login pentru adresa

Introducere

Jocul se numeste sedma (sau septica) si poate fi jucat de catre 2 jucatori pe lcd-uri diferite. Controlul se realizeaza folosind 2 encodere rotative.

Descriere generală

Cele 2 encodere controleaza miscarile pe ecrane. Fiecare ecran afiseaza scorul curent, cartile jucatorului, cartea de pe masa si un cursor de selectie. Selectarea unei carti se face folosind butonul encoderului. In cazul in care nu se vrea continuarea mutarii, se poate creea o mutare invalida care are rolul de a ceda cartile adversarului. Interfata de comunicare dintre lcd si microcontroller este spi.

Hardware Design

Piese: Lcd spi 128×160 : 2 Encoder rotative : 2

TFT Pins AVR

 • 6 rst → PORTB3
 • 7 A0 → PORTB2
 • 10 cs → PORTC2 CS1
 • 10 cs → PORTC3 CS2
 • 8 SDA → PORTB5
 • 9 SCK → PORTB7

Enoder Pins

 • A1 → PINA0
 • C1 → PINA1
 • A2 → PINA2
 • C2 → PINA3
 • BTN1 → PORTC2
 • BTN2 → PORTC3

Lcd-ul este legat la 5v.

Software Design

Aplicatia a fost realizata in avr studio. Interfatarea cu lcd-ul a fost inspirata din interfatarea unui lcd similar care avea pagina de github. Ulterior, am adaptat acea biblioteca, adaugand functionalitate.

Rezultate Obţinute

Concluzii

Download

Fisiere proiect:

septica.zip

Bibliografie/Resurse

pm/prj2015/ideaconu/2135.txt · Last modified: 2021/04/14 17:07 (external edit)
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0