Andra - Simona ŞTEFAN - MusiCube

Autorul poate fi contactat la adresa: Login pentru adresa

Introducere

Scurtă descriere: Proiectul constă într-un cub de 64 de LED-uri care se aprind în ritmul muzcii. Melodiile vor fi citite de pe un card SD şi redate cu ajutorul unui difuzor. Am ales această temă deoarece am considerat că rpodusul final va fi unul interesant şi distracitv.

Utilitate: Acest proiect mi-a permis să pun în practică şi să dobândesc noi cunoştinţe în domeniul electronicii. De asemenea, cubul poate fi folosit ulterior ca obiect decorativ.

Descriere generală

Schemă bloc:

Pe placa de test sunt montate următoarele componente: cubul de LED-uri, difuzorul, cititorul de card. Cititorul de card este contectat la microcontroller prin 4 pini, iar difuzorul printr-un singur pin.

Cubul este conectat la microcontroller astfel:

 • 16 conexiuni pentru 16 LED-uri de pe un nivel (PORTA şi PORTC)
 • 4 conexiuni pentru fiecare nivel din cub (PORTD)

Hardware Design

Piesele au fost achiziţionate de la magazinele Conex, Comet şi Syscom.

Listă piese:

Denumire Cantitate Detalii
LED 64 Bright blue
Rezistenţă 16 100 Ω
Rezistenţă 4 2.2 KΩ
Rezistenţă 3 1.8 KΩ
Rezistenţă 3 3.3 KΩ
Tranzistor 4 BC337
Stabilizator tensiune 1 BA033CCOT
Condensator 3 100nF şi 100 uF
Cititor card SD 1 CSD-09G
Card SD 1 Dintr-un aparat foto vechi
Jumper 2
Conductor bandă 2 De la un hard disk
Baretă mamă 1 16 pini

Scheme

1. Cititor de card - preluată din laboratorul 4

2. Difuzor - preluată din schema plăcii din laborator

3. Conectarea cubului de LED-uri - schemă dintr-un proiect de pe Instructables (FMYFND2FEAHE8UU), din care m-am inspirat pentru conectarea cubului la microcontroller

4. Schema cubului de LED-uri

Software Design

 • Mediu de dezvoltare: Programmer's Notepad
 • Compilator: WinAvr
 • Soft pentru editarea melodiilor: Audacity
 • Pentru partea software a proiectului am pornit de la playerul realizat in cadrul laboratorului 4. Am folosit sistemul de fisiere Petit FAT Filesystem, functiile de citire de pe cardul SD si redarea muzicii cu ajutorul difuzorului.
 • Pentru aprinderea led-urilor in ritmul muzicii am folosit un algoritm bazat pe analiza esantioanelor din fisierul wav.
 • Vor exista 2 moduri de aprindere dupa muzica.

Rezultate Obţinute

Am obţinut un proiect funcţional. Muzica este redată, LED-urile se aprind în ritmul acesteia, în 2 moduri diferite.

Concluzii

În urma acestui proiect:

 • am învaţat să lipesc/dezlipesc componente
 • să nu mă mai tem de letcon
 • să fac debug folosind un LED şi aparatul de măsură
 • să folosesc Eagle
 • PM stuff

Câteva sfaturi:

 • Gândiţi-vă bine ce piese vă trebuie, nu e tocmai plăcut să faci multe drumuri pe strada Maica Domnului.
 • Evitaţi cositoritul, este greu pentru cei care nu au lucrat prea mult.
 • Gândiţi înainte să lipiţi. E mai dificil să reparaţi/dezlipiţi.
 • Nu vă apucaţi de proiect în ultima săptămână. Realizarea cubului este migăloasă, sunt multe fire, componente de lipit, debugging-ul este mai dificil, schemele şi documnetaţia necesită la rândul lor timp.

Download

Arhiva conţine fişierele sursă, un Makefile şi un README.

stefanandra_333cb_software.zip

Jurnal

Pregătirea pieselor

Am făcut o listă (care s-a dovedit a fi incompletă) cu piesele necesare şi le-am achiziţionat. Pentru cadrul cubului am folosit o sârmă mai rezistentă, pe care am cositorit-o (nu este o idee prea bună, cositoritul este un proces migălos, destul de dificil pentru cei neinţiaţi, ca mine).

Realizarea cubului

Am avut nevoie de un şablon de carton care să susţină led-urile în procesul de lipire. Led-urile au fost lipide cu anodul pe coloană şi catodul pe linie. Realizarea cubului este de asemenea un proces migălos, care necesită concentrare şi timp.

Lipirea componentelor

Multe fire, multe rezitenţe.

Finalizarea componentei hardware

Uitasem să conectez GND-ul tranzistoarelor, lucru de care mi-am dat seama abia când am incercat să testez aprinderea led-urilor.

Prima etapă a realizării componentei software

În această etapă am reuşit să fac citirea melodiilor de pe card şi redarea acestora cu ajutorul difuzorului. De asemenea, la fiecare melodie se aprinde un nivel din cub. Urmează să modific programul astfel încât led-urile să se aprindă în ritmul muzicii.

watch

Finalizarea

Proiectul este funcţional, codul este arnajat şi comentat, README este gata.

Bibliografie/Resurse

pm/prj2013/dtudose/musicube.txt · Last modified: 2021/04/14 17:07 (external edit)
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0