Ghid Documentație Proiect PM

 1. Materialele (scheme, surse, etc) preluate din alte surse trebuie listate la capitolul Bibliografie / Resurse
  • Site-ul pe care sunt listate documentaţiile proiectelor este public şi aparţine facultăţii, nu ne permitem acuzaţii de plagiat
  • Sursele bibliografice ajută la evaluarea proiectului, indică efortul realizat pentru studierea temei proiectului înainte de a realiza un design şi o implementare proprie
 2. Fără plagieri. Asta include:
  • Documentaţii traduse în română. Excepţie fac (scurtele) citate.
  • Scheme şi surse folosite în proiect fără să fie indicat faptul că nu vă aparţin şi locul de unde au fost preluate
 3. Fără scheme şi schiţe făcute în Paint (sau echivalent)
  • Pentru scheme electrice există EAGLE
  • Pentru scheme bloc sau flowchart-uri se poate folosi uşor şi o aplicaţie web, cum ar fi https://www.draw.io sau MS Word, Visio, OpenOffice Draw, etc.
pm/pm/prj2009/ghid_doc.txt · Last modified: 2021/04/30 20:47 by alexandru.predescu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0