Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pm:lab:lab1-2022 [2022/03/13 21:15]
alexandru.predescu
pm:lab:lab1-2022 [2022/05/01 14:26] (current)
florin.stancu
Line 1: Line 1:
-====== Laboratorul 1USART. Digital Debugging ======+/** 
 + * uncomment this to publish the solution: 
 + * ~~SHOWSOLUTION~~ 
 + */ 
 +~~SHOWSOLUTION~~
  
 +====== Laboratorul 1: USART. Digital Debugging ======
  
 Ca în toate lucrările de inginerie, bug-uri pot și vor apărea si în sisteme incorporate. În condiții de funcționare,​ este important să avem o modalitate de comunicare cu dispozitivul integrat. Pentru o imagine de ansamblu asupra metodelor de depanare posibile, vom face o scurtă introducere,​ apoi vom studia în detaliu interfața serială USART, folosită în mod uzual pentru comunicația serială dintre două dispozitive. Ca în toate lucrările de inginerie, bug-uri pot și vor apărea si în sisteme incorporate. În condiții de funcționare,​ este important să avem o modalitate de comunicare cu dispozitivul integrat. Pentru o imagine de ansamblu asupra metodelor de depanare posibile, vom face o scurtă introducere,​ apoi vom studia în detaliu interfața serială USART, folosită în mod uzual pentru comunicația serială dintre două dispozitive.
Line 263: Line 268:
 {{:​pm:​lab:​lab1_2022:​task1.png?​600|Schema Task 1}} {{:​pm:​lab:​lab1_2022:​task1.png?​600|Schema Task 1}}
  
-<hidden+<solution>
  
-[[https://​github.com/​cs-pub-ro/​laborator-pm/​tree/​master/​laborator/​lab2/​task1 | Solutie task1]]+Arhiva cu soluțiile o puteți descărca aici: {{:pm:​lab:​lab1_2022:​lab1-solved.zip}}
  
-</hidden>+</solution>
  
 **Task 2** (3p) **Task 2** (3p)
Line 293: Line 298:
 <note important>​Terminalul serial din Arduino este configurat implicit în mod 8N1, doar baud rate-ul fiind configurabil. Pentru a avea control mai precis asupra formatului se poate folosi un terminal serial dedicat, precum [[https://​www.putty.org/​|Putty]].</​note>​ <note important>​Terminalul serial din Arduino este configurat implicit în mod 8N1, doar baud rate-ul fiind configurabil. Pentru a avea control mai precis asupra formatului se poate folosi un terminal serial dedicat, precum [[https://​www.putty.org/​|Putty]].</​note>​
  
-<hidden +<solution>  
- +[[https://​github.com/​cs-pub-ro/​laborator-pm/​tree/​master/​laborator/​lab1/task2 | Solutie task2]] 
-[[https://​github.com/​cs-pub-ro/​laborator-pm/​tree/​master/​laborator/​lab2/task2 | Solutie task2]] +</solution>
- +
-</hidden>+
  
 **Task 3** (4p) **Task 3** (4p)
Line 318: Line 321:
  
 </​note>​ </​note>​
- 
-<​hidden> ​ 
- 
-[[https://​github.com/​cs-pub-ro/​laborator-pm/​tree/​master/​laborator/​lab2/​task3 | Solutie task3]] 
- 
-</​hidden>​ 
  
 **Bonus** (2p) **Bonus** (2p)
Line 331: Line 328:
  
   * {{:​pm:​atmel-7810-automotive-microcontrollers-atmega328p_datasheet.pdf|Datasheet Atmega 328p}}   * {{:​pm:​atmel-7810-automotive-microcontrollers-atmega328p_datasheet.pdf|Datasheet Atmega 328p}}
-  * Arduino UNO pinout +  * Arduino UNO pinout  
-  ​* ​{{:​pm:​lab:​uno.jpg?​800|pinout Arduino UNO}}+{{:​pm:​lab:​uno.jpg?​600|pinout Arduino UNO}}
   * Responsabil:​ [[alexandru.predescu@upb.ro | Alexandru Predescu]]   * Responsabil:​ [[alexandru.predescu@upb.ro | Alexandru Predescu]]
 +
 +<​solution> ​
 +[[https://​github.com/​cs-pub-ro/​laborator-pm/​tree/​master/​laborator/​lab1/​task3 | Solutie task3]]
 +</​solution>​
  
pm/lab/lab1-2022.1647198920.txt.gz · Last modified: 2022/03/13 21:15 by alexandru.predescu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0