Reguli generale și notare

Notare

 • pentru absolvirea disciplinei este necesară obținerea a 5 puncte (din 10)

Curs (5 puncte)

 • examen final: 5 puncte
 • absolvirea disciplinei este condiționată de obținerea a 2.5 puncte din punctajul aferent cursului

Teme de casă (4 puncte)

 • 4 teme, fiecare temă se punctează cu 1 punct
 • pentru upload-ul temelor folosiți interfața vmchecker

Verificarea, corectarea și punctarea temelor

 • temele vor fi verificate automat cu ajutorul unor teste publice, teste ce vor acoperi 90% din nota temei
  • pot exista situații excepționale în care nu se ține cont de această regulă (de exemplu dacă tema este implementată doar pentru a trece testele și nu respectă cerințele temei)
 • 10% din nota temei se va acorda după inspectarea codului sursă; se pot depuncta următoarele situații:
  • Makefile incorect sau README necorespunzător
  • warning-uri la compilare
  • folosirea incorectă de pointeri, neverificarea codurilor de eroare
  • utilizarea unor metode ce consumă resurse în mod inutil (alocare de memorie)
  • neeliberarea resurselor folosite (eliberare memoriei alocate, ștergerea fișierelor temporare, închiderea fișierelor)
  • alte situații nespecificate aici, dar considerate inadecvate
 • temele care nu compilează sau nu rulează, indiferent de motive, vor primi punctaj 0; folosiți sistemul vmchecker pentru a verifica rularea/compilarea corespunzătoare a temelor
 • pentru neclarități sau observații legate de evaluare, trimiteți un mesaj pe forum
  • în cazul în care ați submis o temă peste altă tema, trimiteți un mesaj pe forum

Întârzieri

 • fiecare temă are termen de rezolvare 2 săptămâni de la data publicării (dacă nu este specificat în enunț altfel)
 • după exprimarea termenului de rezolvare, se depunctează 1 punct pe zi (din 10) timp de 7 zile (până la maxim nota 3)
 • o temă trimisă după 7 zile nu va fi luată în considerare

Prezentări de teme

 • Echipa de SD își rezervă dreptul de a solicita prezentarea unor teme de casă.
 • Prezentarea înseamnă o discuție despre realizarea temei, soluția folosită și problemele întâlnite.
 • Scopul sesiunilor de prezentări de teme este de a clarifica nelămuriri legate de realizarea temei și a verifica corectitudinea realizării acesteia.

Laborator (1 punct)

 • laboratorul se desfășoară în sala EG105
 • se acordă punctaj pe fiecare laborator
  • o sursă care nu compilează va fi notată cu 0 puncte

Reguli

Desfășurarea laboratorului

 • grupele se împart la jumătate (câte două semigrupe egale ca dimensiune, sau diferență de cel mult un student)
 • orice mutare dintr-o semigrupă în altă semigrupă se face cu acordul ambilor asistenți
  • un laborator se poate recupera doar în cadrul aceleiași săptămâni (sau interval săptămânal) (nu se poate recupera laboratorul 5 în săptămâna a 9-a)
 • studenții care au restanță pot participa la orice laborator cât timp există locuri disponibile

Reguli de trimitere a temelor

 • pentru trimiterea temelor folosiți interfața vmchecker
 • tema trebuie trimisă ca un fișier .zip si trebuie sa conțină:
  • un fișier README în rădăcina arhivei
  • un fișier Makefile în rădăcina arhivei cu următoarele reguli:
   • build - compilează tema și generează executabilul; numele executabilului va fi precizat în enunțul temei, la secțiunea Testare
   • clean - face curat; nu trebuie să râmâna decăt ceea ce nu poate fi generat din Makefile în urma comenzii make build (în principiu sursele)
  • arhiva nu trebuie să conțină decât fișierele sursă (nu se accepta fișiere executabile sau obiect)
 • dacă arhiva nu respectă specificațiile de mai sus nu va fi acceptată la upload și tema nu va fi luată în considerare

Reguli împotriva copierii temelor

 • se consideră copiate doua teme care seamănă suficient de mult pentru a putea trage aceasta concluzie
  • modificarea unei alte teme, asemănarea mai mult sau mai puțin evidentă a implementării, bucăți de cod identice etc. duc la considerarea temelor în cauză ca fiind copiate
 • în cazul în care două teme sunt considerate copiate, atât sursa cât și destinația se vor depuncta identic, fără discuții relative la cine a copiat de la cine și a cui e vina
 • copierea unei teme atrage după sine eliminarea punctajului pe teme pe anul universitar în curs (2012-2013); punctajul pe teme va putea fi obținut în cadrul anului universitar următor (2013-2014)

Teme copiate

 • o temă copiată atrage anularea întregului punctaj pe teme, inclusiv în restanță
sd-ca/2013/regulament.txt · Last modified: 2014/02/13 18:47 by alexandru.olteanu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0