Laborator 08 - Grafuri

Obiective

În urma parcurgerii acestui laborator, studentul va fi capabil să:

 • înțeleagă operațiile de parcurgere a grafurilor și diferențele dintre ele.
 • implementeze parcurgerile pe grafuri având la dispoziție structurile de date studiate.
 • evalueze complexitatea parcurgerii grafurilor.
 • găsească soluțiile unor probleme folosind algoritmii de parcurgere

Ce este un graf

Un graf este o pereche de mulţimi G = (V, E). Mulțimea V conține nodurile grafului (vertices), iar mulțimea E conține muchiile sale (edges), fiecare muchie stabilind o relație de vecinătate între două noduri. Mulţimea E este inclusă în mulţimea VxV.

Diferenţa între graf orientat şi graf neorientat

Dacă pentru orice element al mulţimii E, e = (u, v), elementul e' = (v, u) aparţine de asemenea mulţimii E, atunci spunem că graful este neorientat. În caz contrar, graful este orientat. În cazul grafului orientat, muchiile se mai numesc şi arce.

Reprezentările grafurilor în memorie

În funcţie de problemă şi de tipul grafurilor, avem 2 reprezentări: liste de adiacenţă sau matrice de adiacenţă.

Liste de adiacenţă

Reprezentarea prin liste de adiacenţă constă într-un tablou Adj cu |V| liste, una pentru fiecare vârf din V. Pentru fiecare u din V, lista de adiacenţă Adj[u] conţine referinţe către toate vârfurile v pentru care există muchia (u, v) în E. Cu alte cuvinte, Adj[u] este formată din totalitatea vârfurilor adiacente lui u în G.

Această reprezentare este preferată pentru grafurile rare ( |E| este mult mai mic decât |V|x|V|).

Pentru graful de mai sus, lista de adiacenţă este următoarea:

 • 0: 1→2
 • 1: 0→2→3→4
 • 2: 0→1→3
 • 3: 1→2→4
 • 4: 1→3

Matrice de adiacenţă

Reprezentarea prin matrice de adiacenţă a unui graf constă într-o matrice A[i][j] de dimensiune |V|x|V| astfel încât:

 • A[i][j] = 1, dacă muchia (i,j) aparţine lui E
 • A[i][j] = 0, în caz contrar.

Această reprezentare este preferată pentru grafurile dense ( |E| este aproximativ egal cu |V|x|V|).

Pentru graful de mai sus, matricea de adiacenţă este următoarea:

01234
001100
110111
211010
301110
401010

Parcurgerea grafurilor

Parcurgerea în lăţime

Parcurgerea în lățime (Breadth-first Search - BFS) presupune vizitarea nodurilor în următoarea ordine:

 • nodul sursă (considerat a fi pe nivelul 0)
 • vecinii nodului sursă (aceștia constituind nivelul 1)
 • vecinii încă nevizitați ai nodurilor de pe nivelul 1 (aceștia constituind nivelul 2)
 • vecinii încă nevizitați ai nodurilor de pe nivelul 2
 • s.a.m.d.

Caracteristica esențială a acestui tip de parcurgere este, deci, că se preferă explorarea în lățime, a nodurilor de pe același nivel (aceeași depărtare față de sursă) în detrimentul celei în adâncime, a nodurilor de pe nivelul următor.

Pași de execuție

 • colorarea nodurilor. Pe parcurs ce algoritmul avansează, se colorează nodurile în felul următor:
  • alb - nodul este nedescoperit încă
  • gri - nodul a fost descoperit și este în curs de procesare
  • negru - procesarea nodului s-a încheiat
 • păstrarea informațiilor despre distanța până la nodul sursă.
  • pentru fiecare nod în d[u] se reține distanța până la nodul sursă (poate fi util în unele probleme)
 • obținerea arborelui BFS.
  • în urma aplicării algoritmului BFS se obține un arbore de acoperire (prin eliminarea muchiilor pe care nu le folosim la parcurgere). Pentru a putea reconstitui acest arbore, se păstrează pentru fiecare nod dat informația despre părintele său în p[u].

Pentru implementarea BFS se utilizează o coadă (Q) în care inițial se află doar nodul sursă. Se vizitează pe rând vecinii acestui nod şi se pun și ei în coada. În momentul în care nu mai există vecini nevizitați, nodul sursă este scos din coadă.

bf1.jpg

bf2.jpg

Arborele obținut în urma execuției este următorul:

bf3.jpg

Pseudocod BFS

// inițializări
pentru fiecare nod u din V
{
  culoare[u] = alb
  d[u] = infinit
  p[u] = null
}
culoare[sursa] = gri
d[sursa] = 0
enqueue(Q,sursa) // punem nodul sursă în coada Q
 
// algoritmul propriu-zis
cât timp coada Q nu este vidă
{
  v = dequeue(Q) // extragem nodul v din coadă
  pentru fiecare u dintre vecinii lui v
    dacă culoare[u] == alb
    {
      culoare[u] = gri
      p[u] = v
      d[u] = d[v] + 1
      enqueue(Q,u) // adăugăm nodul u în coadă
    }
  culoare[v] = negru // am terminat de explorat toți vecinii lui v
}

Dacă graful are mai multe componente conexe, algoritmul, în forma dată, va parcurge doar componenta din care face parte nodul sursă. Pe grafuri cu mai multe componente conexe se va aplica în continuare algoritmul pentru fiecare nod rămas nevizitat și astfel se vor obține mai mulți arbori, câte unul pentru fiecare componentă.

Complexitate BFS

O(|E|+|V|) - unde |E| este numărul de muchii, iar |V| este numărul de noduri.

 • explicație: în cazul cel mai defavorabil, vor fi explorate toate muchiile și toate nodurile (când nodurile sunt liniarizate).

Parcurgerea în adâncime

Parcurgerea în adâncime (Depth-First Search - DFS) presupune explorarea nodurilor în următoarea ordine:

 • nodul sursă
 • primul vecin nevizitat al nodului sursă (îl vom numi V1)
 • primul vecin nevizitat al lui V1 (îl vom numi V2)
 • primul vecin nevizitat al lui V2
 • s.a.m.d.
 • în momentul în care am epuizat vecinii unui nod Vn, continuăm cu următorul vecin nevizitat al nodului anterior, Vn-1

Așadar, spre deosebire de BFS, acest tip de parcurgere pune prioritate pe explorarea în adâncime (la distanțe tot mai mari față de nodul sursă), în detrimentul celei în lățime (pe același nivel).

Pași de execuție

 • colorarea nodurilor. Pe parcurs ce algoritmul avansează, se colorează nodurile in felul următor:
  • alb - nodul este nedescoperit încă
  • gri - nodul a fost descoperit și este în curs de procesare
  • negru - procesarea nodului s-a încheiat
 • păstrarea informațiilor despre timp. Fiecare nod are două momente de timp asociate:
  • tDesc[u] - momentul descoperirii nodului (și a schimbării culorii din alb în gri)
  • tFin[u] - momentul în care procesarea nodului s-a încheiat (și culoarea acestuia s-a schimbat din gri în negru)
 • obținerea arborelui DFS.
  • în urma aplicării algoritmului DFS asupra fiecărei componente conexe a grafului, se obține pentru fiecare dintre acestea câte un arbore de acoperire (prin eliminarea muchiilor pe care nu le folosim la parcurgere). Pentru a putea reconstitui acest arbore, păstram pentru fiecare nod dat informația despre părintele său în p[u].

Un exemplu de aplicare al DFS este următorul:

df1.jpg

Nodul de pornire este I, iar pentru simplificare vecinii sunt aleși în ordine alfabetică. În stânga nodului este notat tDesc, iar în dreapta tFin. Dacă se afișează nodurile, în urma parcurgerii se obține următorul output: I, E, B, A, C, D, G, F, H

Arborele obținut în urma parcurgerii este următorul:

df2.jpg

Pseudocod DFS

// inițializări
pentru fiecare nod u din V
{
  culoare[u] = alb
  p[u] = NULL
  tDesc[u] = 0
  tFin[u] = 0
}
contor_timp = 0

// funcţie de vizitare a nodului
vizitare(nod)
{
  contor_timp = contor_timp + 1
  tDesc[nod] = contor_timp
  culoare[nod] = gri
  printeaza nod;
}

// algoritmul propriu-zis
DFS(nod)
{
  stiva s;
   
  viziteaza nod; 
  s.introdu(nod);
  
  cât timp stiva s nu este goală
  {
    nodTop = nodul din vârful stivei 
        
    vecin = află primul vecin nevizitat al lui nodTop.
    dacă vecin există
    {
      p[v] = nodTop
      viziteaza v;
      s.introdu(v);
    } 
    altfel
    {
      contor_timp = contor_timp + 1
      tFin[nodTop] = contor_timp
      culoare[nodTop] = negru 
      s.scoate(nodTop);  
    }   
  }
}

Complexitate DFS

La fel ca în cazul BFS, complexitatea este O(|E|+|V|) - unde |E| este numărul de muchii, iar |V| este numărul de noduri.

 • explicație: în cazul cel mai defavorabil, vor fi explorate toate muchiile şi toate nodurile (când graful este liniarizat).

Aplicaţii parcurgeri

Aflarea distanței minime între două noduri

Dacă toate muchiile au același cost, putem afla distanța minimă între două noduri A și B efectuând o parcurgere BFS din nodul A și oprindu-ne atunci când nodul B a fost descoperit. Reamintindu-ne că nivelul unui nod este analog distanței, în muchii, față de sursă, și că BFS descoperă un nod de pe nivelul N numai după ce toate nodurile de pe nivele inferioare au fost descoperite, este ușor de văzut că nivelul nodului B în parcurgere corespunde distanței minime între A și B.

Pentru a reține distanța și drumul exact de la A la B, se vor reține pentru fiecare nod d[x] (distanța de la sursă la x) și p[x] (părintele lui x în drumul de la sursă spre x). În momentul descoperirii unui nod y al cărui părinte este x, se vor face următoarele atribuiri:

d[y] = d[x] + 1
p[y] = x

sursa având d[A] = 0 și p[A] = NULL.

Observații:

 • dacă parcurgerea BFS se încheie fără ca nodul B să fi fost descoperit, nu există drum între A și B și deci distanța între acestea este infinită.
 • Algoritmul funcționează corect numai în situații de cost uniform (toate muchiile au același cost). Pentru grafuri cu muchii de costuri diferite, sunt necesari algoritmi mai avansați, cum ar fi: Dijkstra, Bellman-Ford sau Floyd-Warshall.

Sortarea topologică

Se dă un graf orientat aciclic. Orientarea muchiilor corespunde unei relații de ordine de la nodul sursă către cel destinație. O sortare topologică a unui astfel de graf este o ordonare liniară a vârfurilor sale astfel încât, dacă (u,v) este una dintre muchiile grafului, u trebuie să apară înaintea lui v în înșiruire. Dacă graful ar fi ciclic, nu ar putea exista o astfel de înșiruire (nu se poate stabili o ordine între nodurile care alcătuiesc un ciclu).

Sortarea topologică poate fi văzută și ca plasarea nodurilor de-a lungul unei linii orizontale astfel încât toate muchiile să fie direcționate de la stânga la dreapta (să nu existe nici o muchie înapoi, spre părinte).

Un exemplu: Profesorul Bumstead își sortează topologic hainele înainte de a se îmbrăca.

 • fiecare muchie (u, v) înseamna că obiectul de îmbrăcăminte u trebuie îmbrăcat înaintea obiectului de îmbrăcaminte v. Timpii de descoperire (tDesc) și de finalizare (tFin) obținuți în urma parcurgerii DFS sunt notați lângă noduri.
 • același graf, sortat topologic. Nodurile lui sunt aranjate de la stânga la dreapta în ordinea descrescătoare a tFin. Observați că toate muchiile sunt orientate de la stânga la dreapta. Acum profesorul Bumstead se poate îmbrăca liniștit.

topologie.jpg

Așa cum se observă din poză, sortarea topologică constă în sortarea nodurilor descrescător după timpii de finalizare. Demonstrația acestei afirmații se face simplu, arătând că nodul care se termină mai târziu trebuie să fie efectuat înaintea celorlalte noduri finalizate.

Importanţă

Grafurile sunt utile pentru a modela diverse probleme şi se regăsesc implementaţi în multiple aplicaţii practice:

 • reţele de calculatoare (ex: stabilirea unei topologii fără bucle)
 • pagini Web (ex: Google PageRank)
 • rețele sociale (ex: calcul centralitate)
 • hărţi cu drumuri (ex: drum minim)
 • modelare grafică (ex: prefuse, graph-cut)

Aplicaţii

Porniți exercițiile de la scheletul de cod oferit.

1.[7p] Se citesc din fişierul graf.in M muchii ale unui graf neorientat cu N vârfuri. Folosind scheletul de cod dat implementaţi următoarele cerinţe:

 • TODO1.1: Studiati reprezentarea grafului în scheletul de cod ataşat.
 • TODO1.2: (1p) Adăugaţi muchiile în structura grafului. În scheletul de cod graful este reprezentat ca un vector de liste de adiacenţă.
 • TODO1.3: (3p) Implementaţi parcurgerea BFS a grafului pornind dintr-un nod ales.
 • TODO1.4: (3p) Implementaţi parcurgerea DFS a grafului pornind dintr-un nod ales.
 • Datele se vor citi dintr-un fișier cu următorul format:
  • pe prima linie: numărul de varfuri N și de muchii M ale grafului
  • pe următoarea linie: nodul de start BFS si nodul de start DFS
  • pe următoarele M linii: perechi de noduri (u,v) pentru care există muchii în graf
 • hints: În cadrul scheletului, s-au folosit următoarele clase din STL:
 • Vector pentru care aveţi nevoie de următoarele funcţii:
  • v.size() - întoarce numărul de elemente din vector
  • v[i] (operatorul []) - întoarce elementul de pe poziția i
  • Un vector se poate sorta cu ajutorul funcției sort din STL.
  • Exemplu de sortare: std::sort(v.begin(),v.end());
 • Exemplu de parcurgere și afișare a elementelor dintr-un vector STL folosind indecsi:
  for (unsigned int i = 0; i < v.size(); ++i) 
  {
    std::cout << v[i] << std::endl;
  }
 • Exemplu de parcurgere și afișare a elementelor dintr-un vector STL folosind iteratori:
  for (std::vector<int>::iterator it = v.begin(); it != v.end(); ++it) 
  {
    std::cout << *it << std::endl;
  }
 • Exemplu de parcurgere și afișare a elementelor dintr-un vector STL folosind funcțiacopy din STL.
  std::ostream_iterator<int> out_it(std::cout, std::endl);
  std::copy(v.begin(), v.end(), out_it);

Interviu

Această secțiune nu este punctată și încearcă să vă facă o oarecare idee a tipurilor de întrebări pe care le puteți întâlni la un job interview (internship, part-time, full-time, etc.) din materia prezentată în cadrul laboratorului.

Cum multe din companiile mari folosesc date stocate sub formă de grafuri (Facebook Open Graph, Google Social Graph şi Page Rank, etc.) la angajare vor dori să vadă ca ştiţi grafuri:

 • cum se reprezintă grafurile
 • cum funcţionează şi cum se implementează parcurgerile (BFS, DFS)
 • algoritmi mai avansaţi pentru grafuri precum Dijkstra şi A* (cu care vă veţi familiariza la materiile de algoritmică din anul 2: Analiza Algoritmilor si Proiectarea Algoritmilor)

Puteţi căuta mai multe întrebări pe http://www.careercup.com/ şi pe http://www.glassdoor.com/

Resurse

sd-ca/laboratoare/laborator-08.txt · Last modified: 2015/05/09 22:42 by cosmin_ioan.petrisor
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0