Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rl:labs:05:contents:04 [2020/08/25 22:43]
vlad.traista [04. [10p] Adresare și default gateway]
rl:labs:05:contents:04 [2020/09/27 23:18] (current)
vlad.traista
Line 1: Line 1:
-==== 04. [10p] Adresare și default gateway ​ ====+==== 04. [A][10p] Adresare și default gateway ​ ====
  
-Dorim să extindem topologia anterioară cu încă o rețea și să asigurăm conectivitatea stațiilor din această rețea la stațiile existente. +  * Dorim să extindem topologia anterioară cu încă o rețea și să asigurăm conectivitatea stațiilor din această rețea la stațiile existente. 
- +  ​* ​Folosiți în continuare topologia de la [[:​rl:​labs:​05:​contents:​01]]. Adăugați un nou switch și conectați-l la una dintre interfețele libere ale ruterului.
-Folosiți în continuare topologia de la [[:​rl:​labs:​05:​contents:​01]]. Adăugați un nou switch și conectați-l la una dintre interfețele libere ale ruterului.+
  
 <note important>​ <note important>​
Line 11: Line 10:
 </​note>​ </​note>​
  
-Adăugați două stații noi și conectați-le la noul switch. Folosind 3 adrese IP din spațiul ''​10.0.100.0/​24'',​ configurați cele două stații proaspăt adăugate ​și interfață cea nouă a ruterului.+  * Adăugați două stații noi și conectați-le la noul switch. 
 +  * Folosind ​primele ​3 adrese IP asignabile ​din spațiul ''​10.0.100.0/​24'',​ configurați noua interfață a ruterului cu prima adresa asignabila și cele două stații proaspăt adăugate ​(''​PC4''​ si ''​PC5''​ cu urmatoarele doua adrese asignabile).
  
 <note tip> <note tip>
Line 19: Line 19:
 </​note>​ </​note>​
  
-Pe cele două stații proaspăt adăugate configurați ​ ​adresa IP a interfeței celei noi a ruterului ​ca adresă pentru //default gateway//​. +  * Pe cele două stații proaspăt adăugate configurați ca adresă pentru //default gateway// ​adresa IP a noii interfețe de pe ruter
- +  ​* ​Dacă aveți o configurație corespunzătoare,​ veți avea conectivitate între toate stațiile din topologie.
-Dacă aveți o configurație corespunzătoare,​ veți avea conectivitate între toate stațiile din topologie. +
- +
-<​hidden>​ +
-Vedeți [[https://​drive.google.com/#​folders/​0B_aHDA34G3GveVNUSnpubjE3Ylk|Google Drive]] pentru topologia cu soluția: ''​rl_lab-05_adresare-default_gw-solutie.pkt''​. +
-</​hidden>​+
rl/labs/05/contents/04.1598384605.txt.gz · Last modified: 2020/08/25 22:43 by vlad.traista
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0