06. [5p] Vizualizare tabelă de rutare

 • Folosiți în continuare topologia de la exercițiul 05. [10p] Configurare rute statice.
 • Rutele adăugate anterior sunt rute statice: rute adăugate manual de administrator.
 • Vizualizați tabela de rutare (conținând rute statice, dinamice sau direct conectate).
 • Fiecare dintre cele două rutere din topologie va avea în tabela de rutare trei rute:
  • două rute direct conectate (marcate cu C)
  • o rută statică (marcată cu S)
Router1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
    D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
    N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
    E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
    i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
    * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
    P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

   14.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
S    14.14.14.0 [1/0] via 30.30.30.33
   15.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C    15.15.15.0 is directly connected, FastEthernet0/0
   30.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
C    30.30.30.32 is directly connected, FastEthernet1/0
 • Rutele direct conectate (marcate cu C) sunt adăugate de sistemul de operare la configurarea unei adrese IP pe ruter și asigură conectivitatea la alte stații din rețeaua respectivă.
 • Pentru a permite conectivitate la alte rețele (care nu sunt direct conectate), trebuie adăugate alte rute. Aceste rute sunt adăugate de administrator (manual, rute statice) sau de un protocol de rutare (automat, rute dinamice).
 • Pe Cisco IOS, rutele statice sunt marcat cu S, iar rutele dinamice sunt marcate cu o literă specifică protocolului (O pentru OSPF, R pentru RIP). În tabela de rutare de mai sus avem o singură rută statică, adăugată manual pentru a permite conectivitatea la rețeaua care nu era direct conectată la ruter.
rl/labs/05/contents/06.txt · Last modified: 2023/11/03 10:09 by laura.ruse
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0