02. [10p] Antetul pachetelor în procesul de rutare

 • Vrem să urmărim antetul pachetelor în timpul procesului de rutare. Vom trimite un pachet între stații din rețele diferite și vom observa modificarea antetului.
 • Folosiți în continuare topologia de la execițiul 01. [10p] Configurare default gateway. Intrați în modul Simulation și trimiteți un mesaj Packet Tracer de la stația PC0 la stația PC2. Urmăriți antetul celor două pachete transmise:
  • pachetul trimis de stația PC0 și primit de ruter (îl vom denumi pkt1)
  • pachetul trimis de ruter și primit de stația PC2 (îl vom denumi pkt2)
 • Pentru a urmări antetul unui pachet folosiți lista de evenimente din dreapta spațiului de lucru (Event list) și dați click pe pătrățelul colorat al fiecărui eveniment din listă.
 • Observați următoarele efecte ale procesului de rutare.
  • Pachetul pkt1 are ca adresă MAC sursă adresa MAC a stației PC0, iar ca adresă MAC destinație adresa MAC a interfeței FastEthernet0/0 a ruterului.
  • Pachetul pkt2 are ca adresă MAC sursă adresa MAC a interfeței FastEthernet1/0 a ruterului, iar ca adresă MAC destinație adresa MAC a stației PC2.
  • Se decrementează câmpul TTL (Time To Live) din antetul IP în pachetul pkt2 față de pachetul pkt1.
  • Adresa IP sursă, respectiv adresa IP destinație rămân nemodificate între cele două pachete.
 • În concluzie, procesul de rutare folosește adresele MAC specifice fiecărei rețele locale în care este trimis pachetul, lasă nemodificate adresele IP (sursă și destinație) și decrementează câmpul TTL (un contor al numărului de hop-uri).

Decrementarea câmpului TTL are rolul de a atenua efectele unor posibile bucle de rutare. În momentul în care câmpul TTL ajunge la valoarea 0 pachetul este aruncat (dropped).

rl/labs/05/contents/02.txt · Last modified: 2023/11/03 08:32 by laura.ruse
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0