12. [BONUS - 10p] Rutare inter-VLAN

Topologie: download

 • În cazul în care avem o configurație cu mai multe VLAN-uri care sunt colectate în același switch se pune problema rutării pachetelor din acele VLAN-uri, eventual chiar posibilitatea comunicării între VLAN-uri (inter-VLAN routing).
 • Pentru aceasta putem configura o legătură de tip trunchi între un switch care colectează VLAN-uri și un ruter care poate ruta pachetele încapsulate. Un astfel de ruter are nevoie de o singură interfață care să permită rutarea între VLAN-uri, motiv pentru care se mai cheamă router on a stick sau one-armed router1).
 • În topologie se găsește o rețea cu două VLAN-uri (VLAN 10 și VLAN 20).
 • Stațiile PC0 și PC1 fac parte din VLAN-ul 10, iar stațiile PC2 și PC3 fac parte din VLAN-ul 20.
 • Stațiile au configurate adrese IP și pot comunica în cadrul aceluiași VLAN.
 • Switch-ul Switch1 are configurate două porturi în modul acces:
  • portul Fa0/1 în VLAN-ul 10
  • portul Fa1/1 în VLAN-ul 20
 • Switch-urile Switch0 și Switch2 nu au configurate VLAN-uri; fac simple operații de comutare.
 • Legătura dintre switch-ul Switch1 și ruterul Router0 este o legătură de tip trunchi, cu ruterul Router0 pe post de router on a stick.
 • Realizați configurările necesare pentru a permite rutarea inter-VLAN și, deci, stațiilor din VLAN-uri diferite să comunice unele cu celelalte.
 • Va trebui să configurați Default Gateway pe stații (folositi prima adresa asignabila din ambele spatii de adrese ca gateway-uri; aceste adrese IP vor fi adresele subinterfetelor de pe ruter).

Va trebui să configurați interfața FastEthernet2/1 a switch-ului Switch1 în modul trunk.

Informații despre configurarea încapsulării dot1Q pe un ruter se găsesc aici: frame-ul 2600 Router.

rl/labs/05/contents/12.txt · Last modified: 2023/11/04 09:27 by laura.ruse
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0