05. [10p] Configurare rute statice

Topologie: download

 • În topologie se află două rețele interconectate prin două rutere cascadate. Fiecare rețea conține un switch și două stații.
 • Observați că există conectivitate între stațiile din aceeași rețea și ruterul conectat la acea rețea.
 • Observați că nu există conectivitate între stații din rețele diferite. Mai mult nu există conectivate între cele două rutere: trimiteți mesaje Packet Tracer între rutere.
 • Pentru a asigura conectivitate completă în cadrul topologie vom realiza următorii pași:
  1. Vom configura adrese IP în rețeaua formată de cele două rutere, adică pe legătura Router0(Fa1/0)Router1(Fa1/0). După acest pas ruterele vor comunica între ele.
  2. Vom configura pe fiecare ruter o rută către rețeaua la care nu are acces. Ruta va trece prin celălalt ruter. În acest moment vom avea conectivitate la nivelul întregii topologii.
 • Pentru început observăm că ruterele nu au configurate adrese IP pe interfețele de legătură între ele.
 • Vom folosi spațiul 30.30.30.32/30 pentru a aloca două adrese IP în vederea conectării celor două rutere:
  1. Vom configura adresa IP 30.30.30.33 cu masca 255.255.255.252 pe interfața FastEthernet1/0 a ruterului Router0.
  2. Vom configura adresa IP 30.30.30.34 cu masca 255.255.255.252 pe interfața FastEthernet1/0 a ruterului Router1.
 • Observați că acum există conectivitate între cele două rutere: puteți folosi comanda ping din consola ruterului sau mesaje de tip Packet Tracer. Există de asemenea, conectivitate între stații și ruterul direct conectat la rețeaua lor.
 • Nu există însă conectivitate între stațiile din rețele diferite.
 • Intrați în modul Simulation și observați că pachetele trimise de la PC0 la PC2 se opresc la Router0 întrucât acesta nu știe unde se află rețeaua din care face parte PC2 (15.15.15.0/24). Altfel spus nu are rută către rețeaua 15.15.15.0/24. Pentru a avea conectivitate între toate stațiile din topologie trebuie să adăugăm pe fiecare ruter câte o rută către rețeaua la care nu este conectat în mod direct:
  • pe ruterul Router0 o rută către rețeaua 15.15.15.0/24 având ca next hop ruterul Router1 (mai precis prin interfața FastEthernet1/0 a ruterului Router1)
  • pe ruterul Router1 o rută către rețeaua 14.14.14.0/24 având ca next hop ruterul Router0 (mai precis prin interfața FastEthernet1/0 a ruterului Router0)
 • Formatul comenzii de adăugare de rute este următorul:
  • șirul ip route
  • adresa de rețea: 15.15.15.0 respectiv 14.14.14.0
  • masca de rețea: 255.255.255.0
  • next hop-ul, adică adresa către care trebuie să fie trimise pachetele: 30.30.30.34 respectiv 30.30.30.33
 • Dacă aveți o configurație corespunzătoare, veți avea conectivitate între toate stațiile din topologie.

În modul Simulation puteți observa cum se modifică la fiecare pas cum se modifică adresele MAC ale pachetului (adresa MAC sursă și adresa MAC destinație) și câmpul TTL.

Nu închideți topologia de la acest exercițiu, o veți folosi în exercițiul 6.

rl/labs/05/contents/05.txt · Last modified: 2023/11/03 10:03 by laura.ruse
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0