This is an old revision of the document!


04. [10p] Adresare și default gateway

Dorim să extindem topologia anterioară cu încă o rețea și să asigurăm conectivitatea stațiilor din această rețea la stațiile existente.

Folosiți în continuare topologia de la 01. [A][10p] Configurare default gateway. Adăugați un nou switch și conectați-l la una dintre interfețele libere ale ruterului.

Folosiți un switch de tip Generic, Switch-PT (nu Switch-PT-Empty).

Ruterul nu are un port Ethernet suplimentar pentru a conecta noul switch. Pentru conectarea noului switch la ruter, realizați o legătură de fibră optică între switch și ruter (între portul FastEthernet4/1 al switch-ului și portul FastEthernet4/0 al ruterului).

Adăugați două stații noi și conectați-le la noul switch. Folosind 3 adrese IP din spațiul 10.0.100.0/24, configurați cele două stații proaspăt adăugate și interfață cea nouă a ruterului.

Un model de configurare al adresei IP pe interfața unui ruter îl găsiți în Laboratorul 3

Pentru a activa o interfață a ruterului, accesați modul de configurare a interfeței și folosiți comanda no shutdown.

Pe cele două stații proaspăt adăugate configurați adresa IP a interfeței celei noi a ruterului ca adresă pentru default gateway.

Dacă aveți o configurație corespunzătoare, veți avea conectivitate între toate stațiile din topologie.

rl/labs/05/contents/04.1598384605.txt.gz · Last modified: 2020/08/25 22:43 by vlad.traista
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0