12. [A][10p] Configurare adrese IP și ruter în Packet Tracer

Topologie: download

  • Topologia este formată dintr-un ruter și 2 stații conectate la 2 interfețe diferite ale ruterului prin switch-uri.
  • Pentru a avea conectivitate între stații și ruter trebuie sa configurăm adrese IP pe fiecare din ele.
  • Vom folosi 2 clase, câte una pentru fiecare rețea reprezentată de cele 2 interfețe ale ruterului:
    • 192.168.0.0/24
    • 10.0.0.0/24
  • Configurați pe stația PC0 adresa IP 192.168.0.10 cu masca 255.255.255.0, iar pe PC1 adresa IP 10.0.0.10 cu masca 255.255.255.0.
  • Pe interfața Fa0/0 a ruterului vom configura adresa IP 192.168.0.1 cu masca 255.255.255.0:
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#interface fa0/0
Router(config-if)#no shutdown 
Router(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
Router(config-if)#exit
Router(config)#exit
Router# ping 192.168.0.10
  • Configurați interfața Fa1/0 a ruterului asemănător interfeței Fa0/0 folosind adresa IP 10.0.0.1 cu masca de rețea 255.255.255.0.

Pentru a ridica interfața, folosiți comanda no shutdown.

De pe ruter, verificați conectivitatea la stația PC1 folosind comanda ping.

Puteți realiza verificarea folosind și mesajele din Packet Tracer.

rl/labs/03/contents/12.txt · Last modified: 2020/09/27 23:08 by vlad.traista
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0