08. [M][10p] Subnetare avansată

  • O firmă are la dispoziție un spațiu de adrese /22 și un switch layer 3 cu mai multe interfețe.
  • Ruterul distribuie spațiul de adrese în 6 subrețele cu număr egal de stații.
  • Stabiliți adresa de rețea a fiecărei subrețele și adresa ultimei adrese asignabile pentru fiecare subrețea.
    1. 17.18.16.0/22
rl/labs/03/contents/08.txt · Last modified: 2023/10/17 20:33 by laura.ruse
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0