03. [M][5p] Utilitate mască de rețea

Topologie: download

 • Topologia conține 3 calculatoare legate printr-un switch și au configurate adresele IP. După ce toate legăturile devin active (toate beculețele devin verzi), trimiteți câte un pachet între oricare două stații.
 • Observați că nu există conectivitate între stația PC1 și celelalte două stații (PC0 si PC2).
 • Vizualizați adresele IP și măștile de rețea configurate pe fiecare din stații.
 • Motivul pentru care nu funcționează transmiterea pachetelor de la PC1 este pentru că stația PC1 se află în altă rețea față de stațiile PC0 și PC2.
 • Deși aparent este în aceeași rețea, diferă masca de rețea. Vom demonstra acest lucru calculând adresele de rețea:
  • PC0: 172.16.10.10 & 255.255.0.0 (/16) = 172.16.0.0
  • PC1: 172.16.20.20 & 255.255.255.0 (/24) = 172.16.20.0
  • PC2: 172.16.30.30 & 255.255.0.0 (/16) = 172.16.0.0
 • Se observă că stațiile PC0 și PC2 fac parte din aceeași rețea, pe când PC1 se află în altă rețea, lucru indicat de masca de rețea.

Apartenența unei adrese IP la o rețea se poate decide doar folosind atât adresa IP cât și masca de rețea. O configurație fără mască de rețea este incompletă.

rl/labs/03/contents/03.txt · Last modified: 2020/10/26 09:13 by vlad.traista
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0