10. [M][10p] VLSM

  • O firmă are la dispoziție un spațiu de adrese /25 și un ruter cu mai multe interfețe.
  • Ruterul distribuie spațiul de adrese în 3 subrețele cu următorul număr de stații: 54, 27, 19. Determinați aceste subrețele pentru următoarele spații de adrese:
    1. 12.13.14.128/25
rl/labs/03/contents/10.txt · Last modified: 2021/10/24 21:43 by vlad.traista
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0