07. [M][10p] Subnetare

  • O firmă are la dispoziție un spațiu de adrese /24 și un ruter cu mai multe interfețe.
  • Ruterul distribuie spațiul de adrese în 4 subrețele cu număr egal de stații.
  • Stabiliți adresa de rețea și adresa de broadcast a fiecărei subrețele, precum și prima adresă asignabilă și ultima adresă asignabilă pentru fiecare subrețea:
    1. 17.18.19.0/24
rl/labs/03/contents/07.txt · Last modified: 2023/10/17 20:29 by laura.ruse
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0