This is an old revision of the document!


04. [10p] Adresare și default gateway

Dorim să extindem topologia anterioară cu încă o rețea și să asigurăm conectivitatea stațiilor din această rețea la stațiile existente.

Folosiți în continuare topologia de la 01. [A][10p] Configurare default gateway. Adăugați un nou switch și conectați-l la una dintre interfețele libere ale ruterului.

Folosiți un switch de tip Generic, Switch-PT (nu Switch-PT-Empty).

Ruterul nu are un port Ethernet suplimentar pentru a conecta noul switch. Pentru conectarea noului switch la ruter sunt două opțiuni:

  1. Realizați o legătură de fibră optică între switch și ruter (adică între unul dintre porturile FastEthernet4/1 și FastEthernet5/1 ale switch-ului și unul dintre porturile FastEthernet4/0 și FastEthernet5/0 ale ruterului).
  2. Adăugați un nou modul de tip PT-ROUTER-NM-1CFE ruterului. Folosiți tab-ul Physical din meniul de configurare a ruterului. Apoi realizați o legătură de cablu de cupru straight (Copper Straight-Through) între switch și ruter.

Adăugați două stații noi și conectați-le la noul switch. Folosind 3 adrese IP din spațiul 10.0.100.0/24, configurați cele două stații proaspăt adăugate și interfață cea nouă a ruterului.

Un model de configurare al adresei IP pe interfața unui ruter îl găsiți în Laboratorul 3

Pentru a activa o interfață a ruterului, accesați modul de configurare a interfeței și folosiți comanda no shutdown.

Pe cele două stații proaspăt adăugate configurați adresa IP a interfeței celei noi a ruterului ca adresă pentru default gateway.

Dacă aveți o configurație corespunzătoare, veți avea conectivitate între toate stațiile din topologie.

rl/labs/05/contents/04.1383837150.txt.gz · Last modified: 2013/11/07 17:12 by razvan.deaconescu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0